MENU

Marco Anink

Advocaat

“De eerste keer los ik vaak problemen op, daarna hoop ik ze te voorkomen.”

Advocaat, schaker en adviseur

Sinds 2008 werkzaam bij RWV Advocaten. Advocaat Ondernemingsrecht en Insolventierecht, Maar vooral (juridisch) adviseur. Tactisch, strategisch en doelbewust. Creatieve oplossingen bedenken, anticiperen en alles goed timen. Een schaker, ook wanneer hij u bijstaat. Zoon van een econoom en een beëdigd vertaler en voorzitter van een sportvereniging, met juridische en culturele ervaring opgedaan in Italië en New York en via een Catalaanse partner; bijstand ook mogelijk in het Engels, Italiaans, Spaans en Catalaans.

Specialisaties

Marco richt zich in het bijzonder op fusies en ruzies,  de afwikkeling van faillissementen, advisering van bedrijven in moeilijkheden, financiering en zekerheden, herstructureringen en doorstarts. Ook zet hij zich in voor cliënten die benadeeld zijn door een bank wanneer die haar zorgvuldigheidsplicht niet nakomt,  bijvoorbeeld  wanneer deze  de cliënt verliesgevende rentederivaten (swaps) laat afsluiten, ten onrechte een (extra of hogere) krediet- of risico-opslag berekent of een financiering opzegt. Of onterecht een financiering opzegt door bijvoorbeeld geen redelijke opzegtermijn in acht te nemen. Marco gaat in dit soort gevallen graag met de bank – en zo nodig ook de rechter – in ‘gesprek’ over de schade.

Tolken en vertalers

Bijzonder is verder de focus van Marco op tolken en vertalers. Hij is redactielid van De Linguaan (hét vakblad voor tolken en vertalers in Nederland) en dé advocaat voor deze beroepsgroep, met als specialisatie de geschillen met het Bureau Beëdigde Tolken en Vertalers (BTV) over de inschrijving in het Register, het gebruik van algemene voorwaarden en beroepsaansprakelijkheid.

Lidmaatschappen

 • Redactie De Linguaan
 • Commissie van Beroep Leidse Schaakbond
 • Vereniging voor Jonge InsolventierechtAdvocaten (JIRA)
 • Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII)

Opleiding

 • CILS-staatsexamen niveau C1 Italiaans (Siena, Italië)
 • Universiteit Leiden, Master Burgerlijk Recht
 • Propedeuse Italiaanse Taal & Cultuur
 • Semester Italiaans privaat- en faillissementsrecht (Siena, Italië) 

Talen

 • Engels
 • Italiaans
 • Spaans
 • Catalaans
Lees meer +
Lees minder
© 2017 RWV