MENU

Publicatie Tender Nieuwsbrief: Het specificeren van een overheidsopdracht op het gebied van ICT
06-07-2017

Bron: Tender Nieuwsbrief nr. 4, juni 2017

Verwijzing naar een bepaald merk of een bepaalde open standaard?

Het is een terugkomend fenomeen bij aanbestedingen voor software-applicaties en database-formaties. De nieuwe applicatie moet worden ingebed in de bestaande ICT-infrastructuur. Dat leidt er vaak toe dat niet voorbij kan worden gegaan aan zittende ICT-leveranciers, althans niet zonder inbreuk te maken op hun intellectuele eigendomsrechten. Daarnaast is vaak sprake van technische verwevenheid. Een overstap naar een andere leverancier leidt daardoor vaak tot significante ‘omstelkosten’. Het gevolg van deze situatie is dat de aanbesteder gebonden is aan de zittende leveranciers. Deze leveranciers kunnen daarmee een bepaalde macht uitoefenen over de aanbesteder en zelfs nieuwe leveranciers buiten de deur houden. De recente prijsverhoging door Vicrea is een mooi voorbeeld daarvan. Het gaat soms om een verhoging van 1.150%. 

Klik op 'Download' op het gehele artikel te lezen.

© 2017 RWV