MENU

Masterclass Arbeidsrecht 'Privacy en verwerking van persoonsgegevens'

Datum 11-04-2017
Tijdstip 12:15 - 13:45
Locatie RWV Advocaten, Haagweg 149 Leiden
Voor wie HR-managers en P&O medewerkers

Elke werkgever ‘verwerkt’ persoonsgegevens van haar werknemers in de zin van Wet bescherming persoonsgegevens. Dit heeft als gevolg dat de werkgever gehouden is de thans geldende privacywetgeving strikt na te leven en zorgvuldig om te gaan met deze gevoelige gegevens. Wanneer de organisatie hier niet of niet voldoende aan voldoet, riskeert zij een hoge boete.

Vanaf 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd die de bestaande regels rondom bescherming van de persoonsgegevens verder aanscherpt. In aanloop naar de AVG is het van belang om kritisch naar de onderneming te kijken en te beoordelen of en zo ja waar het beleid aangepast dient te worden. In de Masterclass 'Privacy en verwerking van persoonsgegevens' zal dit onderwerp nader aan bod komen.

Wat komt er verder aan bod?

  • aan welke vereisten dient de werkgever te voldoen? 
  • hoe dient de werkgever om te gaan met informatie van zieke werknemers?
  • hoe lang dient de werkgever de personeelsgegevens te bewaren?

Masterclasses Arbeidsrecht

In een kleine setting en op informele wijze met veel ruimte voor interactie en discussie. Terwijl u geniet van de lunch, licht een van onze specialisten de juridische kant van een arbeidsrechtelijk thema toe. Tijdens en na de presentatie is er voldoende tijd om vragen te stellen en kunnen we, juist omdat de groep voornamelijk uit HR-managers en P&O medewerkers bestaat, dieper op het onderwerp ingaan. Bent u er (weer) bij?!

Routebeschrijving en parkeergelegenheid

Een routebeschrijving vindt u hier. Wij beschikken over een eigen parkeerterrein.

© 2022 RWV