MENU

Masterclass Ondernemingsrecht: Rentederivaten

Datum 13-02-2018
Tijdstip 12:15 - 13:45
Locatie RWV Advocaten, Haagweg 149 Leiden
Voor wie Accountants, fiscalisten en bedrijfsadviseurs

Rentederivaten, zoals renteswaps: (wachten op) de vergoeding onder het UHK of een procedure bij de rechter starten?

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft, na enig aandringen, vastgesteld dat verschillende banken bij het adviseren over en het aangaan van rentederivaten, zoals renteswaps, de belangen van mkb-klanten onvoldoende in acht hebben genomen. Vervolgens is er een Derivatencommissie in het leven geroepen en is er begin 2016 een Uniform HerstelKader (UHK) ontworpen, dat sinds 10 november 2017 een definitieve versie kent. Begin 2018 zijn er echter nog maar weinig mkb-klanten die een vergoeding hebben ontvangen.

Wachten uw klanten ook nog steeds op een aanbod tot compensatie?

Of hebben zij een bericht ontvangen dat zij geen recht zouden hebben op compensatie? Of hebben zij een (voorschot)aanbod ontvangen, maar twijfelen zij of zij niet recht hebben op meer, nu zelfs de Rabobank zélf haar klanten vraagt na te gaan of een en ander wel klopt?

Het goed laten controleren en doorrekenen van het aanbod van de bank kan uw klanten veel geld schelen, omdat de juiste compensatie mogelijk (veel) hoger kan liggen. Stelt de bank dat uw klant in het geheel niet in aanmerking komt voor een vergoeding onder het UHK, dan biedt een procedure bij de rechter mogelijk uitkomst.

Kom naar de Masterclass Rentederivaten

Op dinsdag 13 februari 2018 praat Marco Anink, lid van het SWAP-team van RWV Advocaten, u bij over deze ingewikkelde materie. Hij legt uit welke aspecten van derivaten tot op de banken verhaalbare schade kunnen leiden. Ook waarschuwt hij voor de gevaren van verjaring en schending van de klachtplicht.

Omdat de masterclass in een kleine setting plaatsvindt, is er veel ruimte voor interactie en discussie – en een broodje, zodat een lege maag u daarbij niet in de weg staat.

Wat komt er aan bod in de Masterclass Rentederivaten?

 • Actueel belang onderwerp
 • Wat is een rentederivaat en hoe werkt dit?
 • Waarom zijn deze afgesloten?
 • Voor- en nadelen van het Uniform HerstelKader
 • Checklist hoogte vergoeding Uniform HerstelKader
 • Afgewezen voor het HerstelKader, heeft een procedure bij de rechter zin?
  • verplichte afdekking renterisico;
  • wat had de klant gedaan, als er geen rentederivaat af was gesloten?
  • verjaring;
  • (schending) klachtplicht.
 • De scherpe randjes van rentederivaten vormen ook de wegen naar schadevergoeding:
  • opslagverhogingen;
  • de negatieve waarde die aflossing van de lening verhindert;
  • verborgen provisie;
  • mismatches die hebben geleid tot overhedges; en
  • de margin- en saldibewakingsplicht.
 • Recente ontwikkelingen en uitspraken over rentederivaten

Routebeschrijving en parkeergelegenheid

Een routebeschrijving vindt u hier. Wij beschikken over een eigen parkeerterrein.

© 2022 RWV