Zieke werknemers zijn een grote zorg voor u als werkgever. Niet alleen heeft u een bezettingsprobleem, u moet zich ook buigen over zaken zoals het opstellen van een ziektedossier, re-integratie en loondoorbetaling. In dit webinar zet arbeidsrechtadvocaat Nadine van der Slot alle rechten en plichten van u als werkgever en de zieke werknemer nog eens op een rij.

Daarnaast staat zij ook stil bij de complexe juridische aspecten bij ziekte, zoals:

  • Hoe moet u handelen als een werknemer zich ziek meldt bij een arbeidsconflict?
  • Wat kunt u als werkgever doen als een disfunctionerende werknemer zich ziek meldt?
  • Welke acties kunt u als werkgever nemen als de ziekte van een werknemer is ontstaan door toedoen van een ander?
  • Wanneer bent u aansprakelijk voor de ziekte van een werknemer?

Tot slot is er ook aandacht voor de no-riskpolis en de Wet BeZaVa.