Dinsdag 7 november | 12.15 - 13.45 uur | Accountants, fiscalisten en bedrijfsadviseurs


Nu veel bedrijven – op korte termijn – moeten beginnen met het terugbetalen van de COVID-19 steunmaatregelen, bestaat de verwachting dat veel bedrijven in moeilijkheden zullen raken. Zo bleek recent uit cijfers van het CBS dat de hoeveelheid bedrijven in moeilijkheden toeneemt en dat ook de hoeveelheid faillissementen toeneemt. Bedrijven ontkomen er dan niet aan om drastische ingrepen te doen. Maar welke handelingen mogen bestuurders wel, en welke niet, verrichten als hun bedrijf in nood verkeert? En wanneer kan een bestuurder aansprakelijk worden gesteld?   

Bestuurdersaansprakelijkheid

‘Bestuurdersaansprakelijkheid’ een spannend woord. Want wanneer een bestuurder aansprakelijk wordt gesteld, kunnen de gevolgen groot zijn. Maar wanneer kan een bestuurder eigenlijk aansprakelijk worden gesteld? En wanneer niet? Welke risico’s zijn er voor bestuurders bij bedrijven in nood? En wat kun je doen als een bestuurder van een partij waarmee jouw klant zaken doet onjuist handelt?

Aldus, hoe kun je jouw klanten hierin het beste bijstaan?

Wij nodigen je graag uit voor de masterclass ‘Bestuurdersaansprakelijkheid bij bedrijven in nood’. Harjo Bakker en Kelly Verheij, beide faillissementscurator en advocaat ondernemings- en insolventierecht, verzorgen deze masterclass. 

Masterclass Bestuurdersaansprakelijkheden bij bedrijven in nood

Tijdens deze masterclass komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wanneer kan een bestuurder aansprakelijk worden gesteld?
  • Interne bestuurdersaansprakelijkheid
  • Externe bestuurdersaansprakelijkheid – Onrechtmatige daad
  • Bestuurdersaansprakelijkheid bij (een dreigend) faillissement – kennelijk onbehoorlijk bestuur
  • Bestuurdersaansprakelijkheid bij ontbinding en/of turboliquidatie
  • Hoe stel je een bestuurder aansprakelijk?
  • De rol van jou als accountant, fiscalist of bedrijfsadviseur

Kom naar onze masterclasses

Graag nodigen we je uit voor onze masterclass, die in een kleine setting en op informele wijze wordt gehouden, met veel ruimte voor interactie en discussie. Terwijl je geniet van de lunch, verzorgen Ondernemings- en Insolventierechtadvocaten Harjo Bakker & Kelly Verheij een presentatie. Tijdens en na de presentatie is er voldoende tijd om vragen te stellen aan Harjo en Kelly of één van de andere (insolventierecht)advocaten. Ben je er (weer) bij?!