Dinsdag 16 mei | 12.15 - 13.45 uur


Voor bedrijfsruimtes in de zin van artikel 7:290 BW (detailhandel, horeca en ambachtsbedrijven) bestaat er een wettelijke regeling die het mogelijk maakt de huurprijs te toetsen en aan te passen. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk verlaging van de huurprijs te verzoeken wanneer de huur niet aansluit bij de marktontwikkeling in de laatste 5 jaar. Het is mogelijk dat een dergelijke toetsing lonend kan zijn. 

Tijdens deze masterclass praten huurrechtadvocaten Frank Dekkers en Kees Hoek je bij over de ins & outs van een procedure tot toetsing van de huurprijs. 

Wat komt er in de masterclass verder aan bod?

  • Wanneer kom je voor een huurprijs toetsing in aanmerking?
  • Hoe verloopt een procedure tot huurprijs toetsing?
  • Het deskundigenadvies.

Kom naar onze masterclass

Graag nodigen we je uit voor onze masterclass, die in een kleine setting en op informele wijze wordt gehouden, met veel ruimte voor interactie en discussie. Terwijl je geniet van de lunch, lichten onze advocaten de juridische kant van een vastgoed thema toe. Tijdens en na de presentatie is er voldoende tijd om vragen te stellen en kunnen we dieper op het onderwerp ingaan. Ben je er (weer) bij?!