Garanties

Met garanties beogen partijen (financiële) risico’s te verdelen. Een garantie kan zien op het bestaan van een bepaald feit. Bijvoorbeeld het mogen bouwen op een stuk grond dat wordt gekocht of de hoogte van de omzet in het verleden.

Een garantie kan evenwel ook zien op de afwezigheid van een bepaalde omstandigheid. Bijvoorbeeld de afwezigheid van asbest in een gekocht huis. In bijna elke koopovereenkomst komen dergelijke garanties voor. Garanties vormen meestal het hart van de koopovereenkomst.

Vrijwaringen

In een vrijwaringsbepaling biedt één van de partijen bij een overeenkomst een andere partij aan kosten/schade te zullen compenseren als deze optreedt. Een vrijwaring wordt vaak gekoppeld aan een garantie. Bij schending van een afgegeven garantie zal de partij die de garantie heeft afgegeven de andere partij volledig of gedeeltelijk schadeloos stellen. 

misschien ook interessant voor jou