Als u een website bouwt, of laat bouwen, wilt u deze vaak verfraaien met foto's. Wees er dan bedacht op dat op vrijwel alle foto's - hoe eenvoudig ook - auteursrechten rusten.

Dit betekent dat de auteursrechthebbende, dit kan de fotograaf zijn, maar ook een partij aan wie de auteursrechten zijn overgedragen, het exclusieve recht heeft de foto te gebruiken. U mag een foto dan ook niet gebruiken zonder toestemming van de auteursrechthebbende.

Toestemming van auteursrechthebbende

Voordat u een foto op uw website plaatst, zult u toestemming dienen te vragen of er voor moeten zorgen dat u toestemming krijgt van de auteursrechthebbende.

Stock photo’s

Er bestaan ook zogenaamde 'stock photo websites'. Op deze sites krijgt u, tegen betaling van een vergoeding, het recht voor het gebruik van bepaalde foto's.

Als u gebruik maakt van 'stock photo's' is het aan te raden de voorwaarden voor het gebruik goed te bestuderen. Zo bestaan er ook cd's met 'stock photo's', waarvan zonder betaling van een vergoeding gebruik gemaakt mag worden, mits dit gebruik niet commercieel is. Gebruikt u dergelijke foto's voor de website van uw onderneming, dan handelt u in strijd met het toegestane gebruik en is er sprake van inbreuk op de rechten van de auteursrechthebbende.

Leg de afspraken omtrent auteursrecht vast in een overeenkomst

Als u uw website laat ontwerpen/bouwen door een derde adviseren wij u in de overeenkomst op te nemen dat deze partij garandeert dat voor de gebruikte foto’s de verschuldigde licentievergoedingen zijn voldaan.

Maar wat nu als u dit niet van tevoren heeft vastgelegd in een overeenkomst?

Wie is aansprakelijk bij inbreuk op het auteursrecht? U of de websitebouwer?

Belangrijk om te weten is dat u aansprakelijk bent als er op uw website foto's staan die inbreuk maken op de auteursrechten van een partij. Ook al zijn deze foto's door de websitebouwer op uw website geplaatst. U kunt, na ontvangst van een sommatiebrief van een auteursrechthebbende, dus niet simpelweg verwijzen naar de websitebouwer.

Mocht u een sommatiebrief van een auteursrechthebbende ontvangen, ga dan bij de websitebouwer na of deze de eventueel verschuldigde licentievergoeding voor de desbetreffende foto('s) heeft betaald aan de auteursrechthebbende. Is dit het geval, dan kunt u het bewijs van deze betaling overleggen aan de auteursrechthebbende.

Kan de websitebouwer dit niet aantonen, dan is het te hopen dat deze zijn verantwoordelijkheid neemt door u vrijwillig uit de wind te houden jegens de auteursrechthebbende. Zo niet, dan kunt u de websitebouwer aansprakelijk stellen en ingeval van een procedure in vrijwaring oproepen.

Meer informatie?

Heeft u vragen omtrent auteursrechten op het internet, neemt u dan vrijblijvend contact op met mij. Wij zijn u graag van dienst!

Oorspronkelijk auteur: mr. Mark Tsoutsanis (niet meer werkzaam bij RWV Advocaten per 1 november 2015)