Het zal u maar gebeuren. U erft van uw ouders of van een oom of een tante en nietsvermoedend accepteert u de nalatenschap in de verwachting dat er wellicht een kleine erfenis voor u vrij zal vallen. U komt van een koude kermis thuis als blijkt dat er meer schulden dan bezittingen zijn en u per saldo een schuld erft. Van die schulden heeft u nooit enige weet gehad, misschien hebben oom of tante zich wel als suikeroom of –tante voorgedaan.

Beneficiair aanvaarden van de erfenis

Doordat u de erfenis hebt aanvaard wordt u met je privé vermogen aansprakelijk voor schulden van de erflater. Dit had u kunnen voorkomen wanneer u de erfenis beneficiair had aanvaard.

Door beneficiair te aanvaarden, voorkomt u dat u met privé vermogen aansprakelijk wordt voor schulden uit de erfenis, u verkrijgt dan namelijk alleen de goederen van de erfenis die zijn overgebleven na aftrek van de schulden. 

U erft een huis

Wanneer u in de situatie komt dat u als erfgenaam met een voor u onbekende schuld (dat is wel voorwaarde) te maken krijgt, die niet uit de erfenis kan worden betaald, dan kan dit tot zeer onbillijke situaties leiden.

Zo'n situatie kan zich bijvoorbeeld ook voordoen wanneer u een huis erft dat "onder water staat". "Onder water" houdt in dat de waarde van het geërfde huis lager is dan de hypotheekschuld die nog op het huisrust. 

Gehele of gedeeltelijke ontheffing schuld erfenis

Staatssecretaris Teeven heeft oog gehad voor deze problematiek en heeft een wetsvoorstel gemaakt dat inmiddels voor advies naar verschillende instanties is gestuurd. Erfgenamen kunnen, wanneer het wetsvoorstel daadwerkelijk een wet wordt, de kantonrechter vragen om gehele of gedeeltelijke ontheffing van de schuld.

Meer informatie?

Indien u in zo’n situatie terecht bent gekomen, neem dan contact met mij op. Ik ga dan na of nu reeds, vooruitlopend op het wetsvoorstel, er mogelijkheden zijn om de schade te beperken. 

Meer weten over het wetsvoorstel, kijk op de site van de rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/nieuws