De verzekerde heeft via advieskantoor Fidus, onderdeel van Heinenoord, een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Wanneer hij arbeidsongeschikt wordt, ontvangt hij een te lage uitkering omdat de verzekerde som niet voldoende was. De Geschillencommissie oordeelt dat de assurantietussenpersoon zijn zorgplicht heeft geschonden door niet te controleren of de verzekerde som nog voldoende was. Omdat de consument echter geen schade heeft geleden, worden zijn vorderingen afgewezen.

Lees het volledige artikel

 

NB. Je hebt een account nodig voor AMweb om het artikel te kunnen lezen.