Banken dienen mede in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet financieel toezicht (Wft) hun klanten te ‘kennen’. Ze moeten hiertoe onderzoek doen naar onder meer de achtergrond, activiteiten en geldstromen van hun klanten. Aan de hand van door de klant ingevulde formulieren over onder andere de branche, het type klanten, de concernstructuur, de UBO(‘s) en eventuele PEP’s en de monitoring van alle transacties maken ze een profiel van iedere klant. Geeft dit profiel volgens de bank aanleiding tot nadere vragen, dan moet de bank deze stellen en de klant zodoende ook een fair chance geven om een en ander toe te lichten. Veelal zegt de bank dan echter, al dan niet na het stellen van enkele plichtmatige vragen, simpelweg haar relatie met de klant op: de-risking. Ook gaat zij daar vaak toe over na het stellen van in het kader van de Wwft niet-relevante vragen, zoals over de klanten van de klant.

‘De informatie die de bank vraagt gaat soms verder dan waar klanten wettelijk toe verplicht zijn’, geeft Marco Anink in het artikel van het Financieele Dagblad aan. 

Lees het volledige artikel


Klant moet in het kader van de Wwft vaak onmogelijk veel informatie aanleveren 

Ondanks de moeite die een klant doet om alle verzochte informatie aan te leveren, worden bankrekeningen het laatste jaar veelvuldig opgezegd. ‘We zagen deze trend vorige zomer al ontstaan en die is onverminderd doorgezet’, aldus Financieel Recht-specialist Jasper Schnezler. ‘We staan inmiddels veel klanten bij die in strijd verwikkeld zijn met hun bank over behoud van hun bankrekening. Sterker nog, we hebben, om onze klanten zo goed mogelijk bij te kunnen staan, een speciaal team bij RWV in het leven geroepen: het Keep Your Bank-team (KYB-team)’.

Dreigt uw bank ook haar relatie met u op te zeggen en uw rekening(en) af te sluiten? 

Laat een opzegging niet zomaar gebeuren en neem direct na ontvangst van de eerste brief van de bank met 'lastige vragen' over, bijvoorbeeld, uw klanten of leveranciers contact op met het KYB-team van RWV Advocaten. 

Het KYB-team adviseert en zo nodig procedeert (desnoods met een kort geding) om te voorkomen dat uw bank haar relatie met u beëindigt en uw rekening(en) afsluit. Ook publiceert zij regelmatig over dit onderwerp.