Er wordt nog altijd veel geprocedeerd over rentederivaten, waaronder renteswaps. Wij volgen deze procedures op de voet en hebben de uitspraken in de periode van april - juni 2020 voor u op een rij gezet en toegevoegd aan het overzicht met uitspraken vanaf 2015 We geven daarbij in dit overzicht aan welke uitspraken voor de klant positief of negatief hebben uitgepakt.

Download uitspraken renteswaps


Rechtsvragen aan de Hoge Raad

Sinds de Rechtbank Amsterdam medio 2018 prejudiciële vragen heeft gesteld, heeft de Hoge Raad nu eindelijk van zich laten horen. Prejudiciële vragen zijnrechtsvragen van een rechter aan een hoger gerecht met betrekking tot de uitleg van een rechtsregel.

Vragen over uw rentederivaat? Leg ze voor aan ons SWAP-team

Wilt u advies over de aangeboden vergoeding conform het UHK-traject? Of wilt u weten of er bij de rechter misschien meer te halen valt? U kunt met al uw vragen terecht bij het SWAP-team van RWV. Dit team is gespecialiseerd in rentederivaten, waaronder renteswaps. Het SWAP-team adviseert, procedeert en publiceert regelmatig over dit onderwerp. Daarnaast begeleidt het SWAP-team diverse klanten bij het UHK-traject en onderhandelen wij met de bank, bijvoorbeeld in het kader van herfinancieringen.