Maatregelen in verband met het coronavirus bij RWV

1. Bereikbaarheid

Een deel van onze advocaten en medewerkers werkt thuis. We blijven per (mobiele) telefoon en e-mail goed bereikbaar.

2. Afspraken hier op kantoor en bij u

Afspraken worden tot een minimum beperkt en vinden zoveel als mogelijk per telefoon/skype/Zoom plaats. Mocht u toch voor een bespreking hier op kantoor komen, dan ontvangt u voorafgaand aan uw bezoek een korte vragenlijst.

3. Helpdesk

Heeft u of voorziet u dat u als gevolg van het coronavirus te kampen krijgt met (financiële) problemen? Neem contact op met onze helpdesk: 071-7502200. 

4. Overigens

Wij houden ons uiteraard aan de door de Rijksoverheid voorgeschreven maatregelen. Ten behoeve van u en onze collega’s nemen wij onze verantwoordelijkheid. Onder meer ter zake het geen handen schudden, gepaste afstand houden en hygiëne.

5. Heeft u vragen?

Voor vragen over onze maatregelen kunt u contact opnemen met onze managing partner Matthy van Paridon. Hij is bereikbaar op 06-20438439 of per e-mail: m.vanparidon@rwv.nl.

Wij rekenen op uw medewerking en begrip.