MENU

Beperk het risico op onbetaalde facturen
27-11-2013

Iedere ondernemer heeft er momenteel last van; onbetaalde of niet tijdig betaalde facturen. Het sneeuwbaleffect dat optreedt als uw facturen niet tijdig betaald worden, is een gevaarlijke. U kunt zelf in de problemen raken. Het kan leiden tot onvoldoende liquide middelen, waardoor u zelf geen mogelijkheden meer heeft om voorraad aan te schaffen of aan uw lopende verplichtingen te voldoen. Daarmee komt de continuïteit van uw bedrijf in gevaar. Kredietverzekering en factoring zijn vaak kostbaar en leggen een aanzienlijke administratieve druk op uw bedrijf. Het kredietrisico wordt hiermee ook niet altijd volledig afgedekt.

Het laten incasseren van vorderingen is de laatste ongewenste stap. Beperk het risico van onbetaalde facturen al in een eerder stadium. Hoe? Ik geef u een aantal tips.

© 2019 RWV