MENU

Gebreken aan gehuurde bedrijfsruimte? Dat hoeft u als huurder niet te pikken!
23-07-2013

Verhuurders kampen met leegstand, daardoor teruglopende inkomsten, herwaardering van het vastgoed en druk van de belegger c.q. financier. Veel verhuurders hebben daardoor nu problemen om dure en structurele investeringen te doen aan gebouwen en complexen met als gevolg dat op veel locaties achterstallig onderhoud ontstaat.

Veel huurprijzen zijn afgesproken toen de bomen nog tot in de hemel groeiden. Zo dreigt op sommige plaatsen een situatie te ontstaan waarbij een maximale huurprijs wordt betaald, terwijl er sprake is van achterstallig onderhoud en soms zelfs verpaupering van het gehuurde of het complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt.

© 2020 RWV