MENU

Webinar Wwz: het ontslagrecht
01-01-2015

De Wet werk en zekerheid (Wwz) bevat verschillende maatregelen die voor u als werkgever van belang zijn. Ronald Verheij en Claudia van Hunsel behandelen in verschillende webinars kort en bondig wijzigingen die voortvloeien uit de Wwz. In dit webinar behandelen we het ontslagrecht (per 1 juli 2015).

© 2018 RWV