MENU

Webinar Stappenplan AVG. Deel 2: stap 3, 4 en 5
14-02-2018


Dit is het tweede deel van vier webinars over de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei van toepassing is in de hele Europese Unie. Dit betekent dat u vanaf die datum aan de bepalingen in de AVG dient te voldoen. Om u bij de voorbereiding te helpen, hebben we voor u een stappenplan opgesteld. We doorlopen met u de tien stappen uit het stappenplan zodat u straks klaar bent voor de AVG. 

In dit tweede deel behandelen we de stappen 3, 4 en 5. Aan de hand van stap 3 bepaalt u of u verplicht bent om de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. In stap 4 leggen we uit hoe u een privacybeleid opstelt. En stap 5 betreft het opstellen van een register verwerkingen en een register datalekken.

© 2020 RWV