MENU

Webinar Stappenplan AVG. Deel 3: stap 6, 7 en 8
14-02-2018


Dit is het derde deel van vier webinars over de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei van toepassing is in de hele Europese Unie. Dit betekent dat u vanaf die datum aan de bepalingen in de AVG dient te voldoen. Om u bij de voorbereiding te helpen, hebben we voor u een stappenplan opgesteld. We doorlopen met u de tien stappen, zodat u straks klaar bent voor de AVG. 

In dit webinar de stappen 6, 7 en 8. Aan de hand van stap 6 stelt u vast wat uw doel is en wat de grondslag is voor de gegevensverwerking. Stap 7 helpt u de manier evalueren waarop u toestemming vraagt, krijgt en registreert. En in stap 8 leggen we uit hoe u de wijze vaststelt waarop informatie wordt verschaft aan de betrokkene. 

© 2020 RWV