MENU

Joyce Lustberg

Advocaat

Ooit begonnen als juridisch medewerker bij RWV Advocaten, en sinds 2012 bij ons werkzaam als advocaat ondernemingsrecht en insolventierecht. Joyce is gespecialiseerd in overnames, participaties en herstructureringen en alles wat daarbij komt kijken – zoals het verkrijgen van financiering en het verstrekken van zekerheden. Daarnaast ondersteunt zij curatoren bij de afwikkeling van faillissementen en staat zij cliënten en curatoren bij in procedures.

Om een goede inschatting te maken van mogelijkheden en risico’s voor de onderneming verdiept Joyce zich altijd in de activiteiten en de branche waarin de onderneming opereert. Maar ze is ook geïnteresseerd in de mens daarachter: “Ik wil met de ondernemer meedenken, maar ook eerlijk zijn als iets niet mogelijk is of grote risico’s met zich meebrengt. Betrokken, gestructureerd en creatief zijn in het komen tot oplossingen: dat is mijn werkwijze.”

Joyce is bestuurslid van Jurismus International, het internationale netwerk voor jonge juristen van Eurojuris International. Eén van de doelstellingen van Jurismus is het verder ontwikkelen van de  persoonlijke, professionele en interculturele competenties van de leden door middel van onder andere training, debatten en academische programma’s. Via haar netwerk heeft Joyce direct toegang tot collega-advocaten en specialisten in Europa, maar ook daarbuiten.

Lidmaatschappen

  • Eurojuris
  • Bestuurslid Jurismus
  • Bestuurslid ONDB (Ondernemersnetwerk Duin- en Bollenstreek)

Opleiding

  • Bachelor Rechtsgeleerdheid (LLB), Universiteit Leiden
  • Master Rechtsgeleerdheid (LLM), Universiteit Leiden

Talen

  • Engels

Rechtsgebiedenregister NOvA

Joyce Lustberg heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd-(en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Ondernemingsrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Lees meer +
Lees minder
© 2021 RWV