MENU

Klaartje Beerlage

Advocaat

Voerde zich sinds haar beëdiging in 2004 aanvankelijk een algemene praktijk, maar specialiseerde zich vervolgens via aanvullende opleidingen, praktijk en lidmaatschappen in insolventierecht, en ondernemingsrecht in brede zin.

‘Recht doen’ is Klaartjes grootste drijfveer, zowel als advocaat als curator. “In faillissementen waarin ik als curator optreed, probeer ik het beste uit de situatie te halen en een doorstart te bereiken. Bij faillissementsfraude zal ik altijd aangifte doen of een procedure starten.” Diezelfde motivatie kenmerkt Klaartje als advocaat. Natuurlijk zal zij schikken waar dat kan, maar komt het tot een procedure dan zorgt zij in nauwe samenwerking met haar cliënt voor een goed en helder processtuk waarin de feiten voor zich spreken.

Dankzij haar ervaring als curator heeft Klaartje kennis van uiteenlopende rechtsgebieden en branches. Kennis die haar ook in haar hoedanigheid van advocaat goed van pas komt wanneer zij over contracten of aansprakelijkheid adviseert. 

Lidmaatschappen

  • Vereniging Insolventierecht (INSOLAD)
  • Specialisatievereniging van internationale insolventiespecialisten (INSOL International)

Opleiding

  • Nederlands recht
  • Grotius Insolventierecht
  • Financiële Economie voor insolventierecht specialisten

Talen

  • Engels
  • Duits
  • Italiaans
Lees meer +
Lees minder
© 2017 RWV