MENU

Mark Aukema

Advocaat en MfN-registermediator

Werkzaam bij RWV Advocaten sinds 1995, vanaf 2000 tevens partner. Specialist ondernemingsrecht en insolventierecht als advocaat, adviseur en curator. Is op die terreinen ook werkzaam als mediator. Combineert strategisch inzicht met een hoge mate van creativiteit en weet daardoor partijen aan tafel te houden, ook onder grote druk en oplopende emoties. “Als advocaat en adviseur word ik gedreven door resultaat. Als curator door het vinden van het gemeenschappelijk belang bij waardebehoud, schadebeperking en opbrengstmaximalisatie.”

Mark is veelvuldig als curator en bewindvoerder betrokken bij insolventieprocedures van middelgrote en grote ondernemingen. Als advocaat en adviseur behandelt hij complexe geschillen op het gebied van ondernemingsrecht tussen aandeelhouders, bestuurders en andere partijen, ook binnen de boardroom. Hij is actief lid van INSOLAD, de vereniging van insolventie advocaten, waarbinnen hij diverse functies bekleedt.   

Binnen ons kantoor geeft Mark leiding aan de sectie Insolventierecht. Daarnaast is hij tuchtrechter binnen de Raad van Discipline in Den Haag en plaatsvervangend rechter in Rotterdam.

Lidmaatschappen

 • INSOL Europe
 • INSOL International
 • Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht

Opleiding

 • Nederlands Recht
 • Grotius Insolventierecht
 • ORP/INSOLAD specialisatieopleiding "Financiele economie voor curatoren"
 • Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht

Nevenfuncties

 • Secretaris INSOLAD Toetsingscommissie
 • Lid van de Raad van Discipline, het tuchtcollege voor de advocatuur
 • Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam

Talen

 • Engels
 • Duits
Lees meer +
Lees minder
© 2017 RWV