MENU

Laat je software in opdracht ontwikkelen? Voorkom problemen, regel het auteursrecht
01-11-2021

Laat je maatwerksoftware voor jouw onderneming ontwikkelen, dan is het van belang om goed stil te staan bij de vraag bij wie het auteursrecht op die software komt te liggen. Je wilt uiteraard zelf in de hand hebben wat je wel en niet met de software en de achterliggende broncode kunt doen.

© 2022 RWV