MENU
Whitepaper WHOA

Whitepaper Reorganisatie van ondernemingen via akkoord
01-05-2018


Sinds de vorige financiële crises is er toenemende aandacht voor wetgeving om het reorganiserend vermogen van ondernemingen te bevorderen. De Europese Commissie kwam in 2016 met een voorstel voor een Europese Richtlijn op dit gebied. De Nederlandse wetgever legde eind 2017 een voorontwerp voor een wetsvoorstel op dit vlak ter consultatie neer, onder de naam ‘Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement’, afgekort: WHOA.

whitepaper WHOA

Hoewel deze voorstellen nog omgezet moeten worden in wetgeving, is het duidelijk dat er een nieuwe regeling in Nederland komt om ondernemingen via een akkoord te reorganiseren, zonder dat er een curator of bewindvoerder aan te pas komt. Oftewel een onderhands dwangakkoord. 

Ik verwacht dat het onderhands dwangakkoord in de toekomst een veel gebruikt reorganisatiemiddel zal worden. Alle reden om u daarover al in een vroeg stadium te informeren.

__________________________________________________________________________________________________________________

Disclaimer

Dit whitepaper is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend. 

© 2020 RWV