MENU

WIK brief
21-03-2016

Met ingang van 1 juli 2012 geldt er een wettelijk maximum voor de buitengerechtelijke incassokosten voor eenvoudig vast te stellen vorderingen uit overeenkomsten (niet zijnde ingewikkelde schadevorderingen). Deze wet is met name bedoeld om consumenten te beschermen tegen te hoge incassokosten. Daarnaast schept de wet meer zekerheid ten aanzien van de hoogte en de toewijsbaarheid van de incassokosten. Van de nieuwe regeling kan niet ten nadele van de consument worden afgeweken, maar als eenmaal op juiste wijze is gesommeerd, dan zijn deze incassokosten verschuldigd en zal de rechter niet meer matigen.

Voor het correct aanschrijven van de debiteur (indien dit een consument betreft) hebben wij de WIK brief voor u beschikbaar gemaakt. Daarmee bent u verzekerd van de correcte aanzegging van de incassokosten.

De exacte incassokosten die u moet vermelden kunt u berekenen met behulp van onze incassocalculator.

__________________________________________________________________________________________________________________

Disclaimer

Dit model is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend. Concrete omstandigheden kunnen er toe leiden dat (delen van) de tekst van dit model niet geschikt is/zijn om zonder aanpassing te gebruiken.

Het gebruik van het model is voor eigen rekening en risico. Iedere aansprakelijkheid van RWV Advocaten voor enig gevolg in het gebruik van de tekst van het model is uitgesloten.

© 2019 RWV