MENU

Passende naam voor uw onderneming? Doe onderzoek naar oudere rechten van derden
22-12-2011

Wanneer u een onderneming gaat opzetten, dient u een passende naam te bedenken, waaronder de onderneming gedreven gaat worden. Hierbij is het zaak dat u nagaat in hoeverre deze naam nog vrij is. U krijgt mogelijk te maken met oudere rechten op deze naam van derden.

Oudere merkregistratie

Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een oudere merkregistratie door een derde. Op www.boip.int kunt u in het merkenregister een eerste check doen. Deze check is echter niet waterdicht. Een merkenbureau kan een uitgebreid onderzoek voor u doen.

Oudere handelsnaam

Naast een merkregistratie kan ook sprake zijn van een oudere handelsnaam. Een handelsnaamrecht vereist geen registratie, maar ontstaat van rechtswege wanneer een onderneming onder deze naam gedreven wordt.

Artikel 5 van de Handelsnaamwet verbiedt het om een handelsnaam te voeren die gelijk is aan of slechts in geringe mate afwijkt van een oudere handelsnaam, voor zover dit tot verwarring leidt bij het publiek. Of verwarring te vrezen is, hangt onder meer af van de aard van de ondernemingen:

  • Opereren zij in dezelfde branche?
  • In welk geografisch gebied zijn de ondernemingen actief?

Geen onderzoek komt voor eigen rekening en risico

Wanneer u nalaat om onderzoek te verrichten naar mogelijke oudere handelsnaamrechten komt dit voor uw rekening en risico. Dit is onlangs bevestigd in een vonnis van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Maastricht van 24 november 2011. De gedaagde beriep zich er op dat de partij met de oudere handelsnaam – ook in de branche waarbinnen partijen opereerden - niet bekend was en dat zij de partij met de oudere handelsnaam niet kende.

De voorzieningenrechter achtte dit, gelet op het verbod van artikel 5 van de Handelsnaamwet, niet van belang. Van de gedaagde mocht worden verwacht dat zij, alvorens een handelsnaam te kiezen, een onderzoek zou verrichten naar de beschikbaarheid van die handelsnaam.

Onderzoek is makkelijk

Een dergelijk onderzoek is, aldus de voorzieningenrechter, makkelijk te verrichten. De voorzieningenrechter noemt een aantal bronnen waarin het onderzoek verricht kan worden:

  • vakbladen of de Gouden gids
  • het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
  • het merkenregister

Onderzoek domeinnaam via internet

Aan dit lijstje van de voorzieningenrechter zou ik nog het doen van een onderzoek via de gebruikelijke zoekmachines op het internet willen toevoegen.

Niet alleen zijn de meeste ondernemingen vertegenwoordigd op het internet, in de huidige tijd is de beschikking over een goede domeinnaam van dermate groot belang dat de naam zelf hieraan ondergeschikt kan zijn. Het verdient derhalve de voorkeur om eerst de beschikbaarheid van één of meerdere domeinnamen te onderzoeken. Hiervoor kunt u onder andere www.sidn.nl raadplegen.

Daarnaast betekent het ontbreken van een domeinnaamregistratie niet altijd dat de door u beoogde naam nog vrij is. Een onderzoek op internet volstaat daarom niet altijd.

Merkregistratie aan te raden

Nadat u het onderzoek naar oudere rechten heeft verricht, kunt u beginnen met het in de markt zetten van de beoogde naam. Hierbij raad ik u aan een merkregistratie te verrichten. 

Meer informatie?

Heeft u vragen of kunt u hulp en advies gebruiken bij zowel het onderzoek naar oudere rechten van derden, als bij het ontwikkelen van een passende merkstrategie? Neemt u dan (vrijblijvend) contact op met mij.   

Oorspronkelijk auteur: mr. Paul Wezelenburg (niet meer werkzaam bij RWV Advocaten per 1 november 2015)

© 2022 RWV