MENU

Nieuw logo? Wie is rechthebbende?
14-03-2013

U laat een logo en/of een huisstijl ontwerpen door een ontwerpbureau. Daartoe gaat u met het ontwerpbureau een overeenkomst aan. Mogelijk verklaart het ontwerpbureau haar algemene voorwaarden van toepassing. Bij een dergelijke overeenkomst zijn een aantal aspecten met betrekking tot rechten van Intellectueel Eigendom die extra aandacht verdienen, zoals de vraag: wie wordt rechthebbende op het ontwerp?

Bent u de eigenaar van uw logo of huisstijl?

Deze vraag is vaak onderbelicht in de ontwerpfase. Logisch! U bent bezig met een creatief proces. Toch is het goed om even bij deze vraag stil te staan. De waarde van een logo en of huisstijl neemt immers in waarde toe naarmate u meer investeert in uw onderneming.

Bij het ontwerpen van logo's en/of huisstijlen ontstaan rechten van Intellectueel Eigendom, waaronder auteursrechten. Daarbij wordt het ontwerpbureau in de regel rechthebbende op het logo en/of de huisstijl nu het ontwerpbureau de maker is. Bovendien is in de algemene voorwaarden van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) bepaald dat de ontwerper rechthebbende wordt op alle rechten van Intellectueel Eigendom die ontstaan bij het ontwerpen. U krijgt als opdrachtgever slechts een licentie voor het gebruik van uw huisstijl en/of het logo.

Voorkom onwenselijke situaties

Mocht u ooit uw onderneming willen verkopen, dan wilt u ook de huisstijl en het logo kunnen overdragen. Heeft u het auteursrecht niet, maar slechts een licentie, dan heeft u toestemming van de ontwerper nodig om de licentie over te dragen.

Ook wanneer de ontwerper failliet gaat, kan deze situatie tot problemen leiden. De curator kan immers trachten de rechten van intellectueel Eigendom met betrekking tot uw huisstijl of logo te verkopen aan derden en u mogelijk zelfs verbieden gebruik te maken van uw eigen huisstijl of logo. Dit is uiteraard niet wenselijk.

Maak goede afspraken

Lees derhalve niet alleen de overeenkomst goed door, maar ook de algemene voorwaarden. Zorg er tevens voor dat u schriftelijk vastlegt dat u de rechthebbende wordt op alle rechten van Intellectueel Eigendom die ontstaan bij het ontwerpen van uw huisstijl en/of uw logo.

Meer informatie?

Wilt u weten of u eigenaar bent van uw logo en/of huisstijl of wilt u meer informatie over het onderwerp, neem dan contact op met mij.

Oorspronkelijk auteur: mr. Mark Tsoutsanis (niet meer werkzaam bij RWV Advocaten per 1 november 2015)

© 2022 RWV