MENU

Burenruzie: naar de rechtbank of toch mediation?
19-11-2014

Rechters staan er steeds meer voor open om een geschil via mediation op te laten lossen. Zij realiseren zich dat als partijen in onderling overleg een oplossing voor het probleem weten te vinden er sprake is van winst voor beide partijen. Een beslissing van een rechter betekent vaak winst voor de een en verlies voor de ander.

Mediaton komt al veel voor bij echtscheidingen en arbeidsconflicten, maar ook op andere terreinen neemt het aantal mediations toe. Zo ook in het volgende geval.

Boze boer en zijn nieuwe buren: geschikte kandidaten voor mediation?

Een boer vaart met zijn tractor op een pontje jarenlang via een sloot naar zijn stuk land dat achter het perceel van de buren ligt. Zonder dat de boer het weet, verkoopt de buurman zijn land en komen er twee gezinnen wonen. Zij schaffen ieder een motorkruiser aan, die worden afgemeerd in de sloot. Doorvaart voor de boer met zijn pontje wordt daardoor onmogelijk. De boer zou deze “stadse mensen” wel krijgen en laat een brug bouwen waarover hij met zijn tractor kan rijden. De motorkruisers kunnen er echter niet onderdoor.

De rechter aan wie het geschil werd voorgelegd, stelde dat niet een rechtelijk vonnis, maar mediation een oplossing zou moeten bieden.

Het werd mediation

Tijdens de mediation liepen de emoties aanvankelijk over en weer hoog op. Een van de dingen die de  boer zijn nieuwe buren verweet, was dat zij nooit een “bakkie koffie” waren komen drinken om kennis te  maken. Nadat de nieuwe buren hadden erkend dat zij daarmee inderdaad geen goede start hadden gemaakt, kwam er ruimte om te kijken naar oplossingen. Ook werden de gemeente en het waterschap bij de mediation betrokken voor de bestuursrechtelijke aspecten en zo ontstond al snel een praktische oplossing. De brug werd verhoogd en de buren betaalden daarvoor een bijdrage. 

Emoties

Onderschat niet wat emoties kunnen doen. Iemand zei eens: “emoties komen van rechts en gaan vòòr”. Dit is een wijze les. Ook in deze casus bleken de emoties een oplossing in de weg te zitten. Toen deze eenmaal waren geuit en men begrip voor elkaars standpunt kreeg, kwam er ruimte voor een praktische oplossing.

Mijn advies: probeer sowieso eerst mediation

Zorg er voor dat zaken niet escaleren. Praat eerst met uw buren als u bijvoorbeeld een verbouwing aan uw huis wilt realiseren. Heeft dat niet het gewenste effect, schakelt u dan een mediator in voordat u de weg naar de rechter kiest. Een mediation verplicht u tot niks, maar het kan u een hoop tijd, geld en ergernis schelen.

Meer weten over mediation?

Geschillen kunnen overal en op elk moment ontstaan. Onze mediators streven er naar om deze voor u op te lossen en waar mogelijk geschillen te voorkomen. Wilt u weten of uw geschil geschikt is voor mediation, of heeft u andere vragen, neem gerust contact mij op of een van de andere mediators van RWV.

De buren in de bovengenoemde casus hebben sindsdien nog menigmaal “een bakkie” met elkaar gedronken en zo “heurt” het ook!

Oorspronkelijk auteur: Hans Hinnen (sinds 1 juli 2016 niet meer werkzaam bij RWV Advocaten)

© 2022 RWV