MENU

Prepensioen kan in mindering worden gebracht op de WW-uitkering van een werknemer
07-04-2015

Op grond van de Werkloosheidswet wordt ‘inkomen’ geheel in mindering gebracht op de WW-uitkering.

Onder inkomen valt onder andere het bedrag dat een werknemer aan prepensioen ontvangt. Hierop is één uitzondering, namelijk de situatie waarin de werknemer tijdens zijn dienstverband besluit een gedeelte van zijn werktijd in te ruilen voor een prepensioen. Als de werknemer vervolgens uit datzelfde dienstverband werkloos wordt en voor de resterende uren een WW-uitkering aanvraagt, wordt het prepensioen niet in mindering gebracht op de WW-uitkering. Deze uitzondering geldt niet indien de werknemer prepensioen ontvangt uit een ander dienstverband dan het dienstverband waaruit hij werkloos wordt. In dat geval geldt de hoofdregel dat prepensioen wordt beschouwd als inkomen, zo heeft de Centrale Raad van Beroep op 29 oktober 2014 bevestigd.

Meer informatie over pensioen?

Heeft u een vraag over pensioen, stel ze gerust aan onze pensioenrechtadvocaten Zij behandelen pensioenvraagstukken op alle voorkomende rechtsgebieden, zoals arbeidsrecht, ondernemingsrecht, familierecht, algemeen vermogensrecht, faillissementsrecht, het verzekeringsrecht en het bestuursrecht. 

© 2022 RWV