MENU

Geen reactie van de overheid? Gebruik het pressiemiddel van dwangsommen
05-04-2016

Als burger dient u rekening te houden met termijnen en als u al één dag te laat bent, heeft dat fatale gevolgen. Maar u kunt de overheid ook aan termijnen houden! Er zijn verschillende mogelijkheden om op te treden tegen niet-tijdige beslissingen van de overheid. Ten eerste kan door het uitblijven van een beslissing een automatisch recht ontstaan. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om direct beroep in te stellen bij de bestuursrechter zonder eerst de bezwaarprocedure te doorlopen. Dat is minder tijdrovend en u heeft het pressiemiddel van dwangsommen ter beschikking.

Geen reactie? Aanvraag automatisch ingewilligd

Stel u heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor een aanbouw aan uw huis. U heeft alles keurig ingediend bij de gemeente en de kosten die met de behandeling van uw aanvraag zijn gemoeid betaald. U krijgt van de gemeente een ontvangstbevestiging, maar daarna hoort u niets meer. Als de aanbouw niet in strijd is met het bestemmingsplan, dan verkrijgt u na acht weken de omgevingsvergunning van rechtswege. Maar dat geldt alleen voor bepaalde aanvragen, zoals het aanvragen van omgevingsvergunningen.

Geen reactie? Sla bezwaarschriftprocedure over en ga rechtstreeks naar de rechter

Stel nu dat u een subsidie of bijstand heeft aangevraagd, maar ook daar wordt niet binnen acht weken op beslist. Hier geldt niet, zoals bij de omgevingsvergunning, dat u van rechtswege rechten heeft. Maar u kunt nu wel rechtstreeks naar de rechter voor een beslissing op uw aanvraag en een tijdrovende bezwaarschriftprocedure overslaan.

Normaal gesproken dient u namelijk eerst de beslissing op uw aanvraag af te wachten om vervolgens bezwaar aan te tekenen tegen die beslissing. Het duurt soms maanden voordat u uitsluitsel heeft. 

Dus als u snel duidelijkheid wil hebben, en de overheid reageert niet binnen acht weken, ga dan rechtstreeks naar de rechter

Maak gebruik van een pressiemiddel: dwangsommen

Ongeacht of u wel of niet besluit om rechtstreeks naar de rechter te gaan, u heeft een pressiemiddel om de overheid te laten beslissen, namelijk dwangsommen. Als u bijvoorbeeld een parkeervergunning aanvraagt, wordt deze niet automatisch verleend op het moment dat er geen tijdige reactie komt. Ongeacht of u wel of niet recht heeft op een parkeervergunning, dient de gemeente uw aanvraag tijdig in behandeling te nemen en erop te beslissen, in elk geval binnen acht weken. Hoort u niets binnen die tijd, dan kunt u de gemeente in gebreke stellen en sommeren alsnog binnen twee weken een besluit te nemen (advies: stuur een aangetekend schrijven!). Verloopt die termijn zonder dat de gemeente op uw verzoek heeft beslist, dan verbeurt de gemeente aan dwangsommen € 20,-- oplopend tot € 40,-- per dag, tot een maximum van € 1.260,--.

Krijgt u geen reactie van de gemeente of niet naar tevredenheid?

Wij kunnen u meer vertellen over de mogelijkheden. Neem gerust contact op met mij of een van de overige bestuursrechtspecialisten. 

Oorspronkelijke auteur: Katja Heede (niet langer werkzaam bij RWV Advocaten)

© 2021 RWV