MENU

ACM doet huiswerk niet goed: boetes taxikartel ingetrokken
25-10-2016

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft in 2012 aan een drietal taxibedrijven boetes opgelegd, omdat zij een overeenkomst met elkaar hadden gesloten waardoor de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan werd beperkt of verhinderd. Ondanks dat de Rechtbank Rotterdam deze overeenkomst als zodanig kenmerkt, komt zij tot de conclusie dat het besluit van de ACM niet in stand kan blijven en de boetes van tafel worden geveegd. Reden: de ACM had onvoldoende onderzoek verricht.

Wel overtreding mededingingsrecht

In de tussen de taxibedrijven gesloten overeenkomsten waren onder meer afspraken gemaakt over de afbakening van markten en wie binnen die markten de klanten mocht benaderen. Daarnaast was afgesproken dat niet mocht worden geboden op opdrachten van klanten als een van de taxibedrijven reeds voor hen het vervoer regelde.

Volgens de Rechtbank Rotterdam beperken deze afspraken de vrijheid tot het inschrijven op aanbestedingen, hetgeen het concurrentieproces niet ten goede komt. De overeenkomsten zijn gericht op structurele samenwerking en overleg tussen de verschillende taxibedrijven waardoor bestaande contracten en posities op de wederzijdse markten worden behouden en versterkt. De rechtbank oordeelde dat dit in strijd is met het mededingingsrecht. 

Onvoldoende onderzoek door ACM

Ondanks strijdigheid met het mededingingsrecht leiden de overeenkomsten en de uitvoering daarvan niet tot een overtreding. Volgens de Rechtbank Rotterdam is onvoldoende bepaalbaar wat het gezamenlijk aandeel in de relevante geografische markt van de taxibedrijven is. Daardoor is ook niet vast te stellen wat de invloed op de mededinging is en of dit als een overtreding dient te worden aangemerkt. Om de invloed op de markt te kunnen bepalen, moet eerst de relevante geografische markt worden bepaald. De ACM had dit beperkt tot de regio Rotterdam waarin de taxibedrijven voor het overgrote deel actief zijn. De rechtbank is echter van mening dat deze markt ook landelijk kan zijn, nu de bepalingen niet specifiek voor de regio Rotterdam gelden en de taxibedrijven - in mindere mate - ook buiten Rotterdam actief zijn.

Boete ingetrokken

Nu niet kan worden vastgesteld wat de invloed van de uitvoering van de overeenkomst op de mededinging is, heeft de rechtbank het besluit vernietigd en de boete herroepen. De ACM wordt teruggefloten en moet haar huiswerk de volgende keer beter doen.  

Uitspraak Rechtbank Rotterdam 13 oktober 2016 (ECLI:BL:RBROT:2016:7664)

Oorspronkelijke auteurs: Alexander Klein Hofmeijer en Lisanne Bergman. Beiden niet meer werkzaam bij RWV Advocaten

© 2022 RWV