MENU

Aanbesteden – je loopt er onopgemerkt overheen
11-11-2016

Het op de schop nemen van de Haarlemmerstraat in de binnenstad van Leiden is onlangs voor onbeperkte tijd uitgesteld. De aanbesteding die door de gemeente was geopend zou niet helemaal eerlijk zijn verlopen. De opdracht om nieuwe straatstenen te leveren was namelijk verstrekt aan een bedrijf dat als enige de gevraagde steensoort kon leveren. Een concurrerend bedrijf heeft hiertegen bezwaar gemaakt en de gemeente heeft vervolgens besloten om de aanbesteding opnieuw te doen waaraan alle straatsteenleveranciers weer mee kunnen doen.

Welke eisen gelden voor een aanbesteding?

Voorgaande is één van de talloze opdrachten die door de overheid wordt aanbesteed. En met het voorbeeld van de Haarlemmerstraat is een aanbesteding vaak dichterbij dan u denkt. Dat leidt tot de volgende vraag: wat zijn de eisen die gelden voor een aanbesteding?

De regel is dat bij ‘werken’ in ieder geval moet worden aanbesteed als de waarde van de opdracht boven de 5 miljoen euro ligt. Voor leveringen en diensten ligt dit met een waarde van € 137.000,00 aanzienlijk lager. Aanbesteden zorgt voor een transparante werkwijze door de overheid en vergroot de kans op de beste aanbieding. Uiteindelijk heeft u, als belastingbetaler, het meeste baat bij een zo’n eerlijk mogelijk proces.

Hoe gaat een aanbesteding in zijn werk?

De gemeente gunt veelal een opdracht op grond van de beste prijs-kwaliteitverhouding. Veelal is men bereid meer te betalen op het moment dat de inschrijving aan bepaalde eisen voldoet. Denk hierbij o.a. aan hogere kwaliteit, duurzamer, minder hinder bij de uitvoering. De gemeente zorgt dat zij een plan maakt met bepaalde standaard criteria en aanvullende wensen. Aan elk criterium wordt een bepaald gewicht toegekend dat wordt uitgedrukt in een marge met een passend verschil tussen minimum en maximum. Bedrijven ontwerpen vervolgens een plan dat zij kunnen realiseren en de gemeente beoordeelt uiteindelijk, met inachtneming van alle criteria, welk plan het beste bij de opdracht past.

Het aanbestedingsrecht biedt eerlijke kansen

In het geval van de gemeente Leiden paste de Chinese natuursteen het beste bij de opdracht, maar dat had tot consequentie dat alleen de leverancier van die steensoort de aanbesteding kon winnen. Dat is precies wat het aanbestedingsrecht probeert tegen te gaan.

Nu het gehele proces netjes wordt overgedaan, lopen we straks misschien wel over een ander gesteente, maar niet al in 2016.

Oorspronkelijke auteur: mr. A.H. (Alexander) Klein Hofmeijer. Niet meer werkzaam bij RWV Advocaten sinds 1 september 2017

© 2022 RWV