MENU

Handhaving Wet DBA uitgesteld tot 1 januari 2018
18-12-2016

Onlangs maakte staatssecretaris Wiebes bekend handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) op te schorten tot 1 januari 2018, omdat er nog de nodige pijnpunten moeten worden weggenomen. De Wet DBA wordt wel gehandhaafd in een situatie van ‘evidente kwaadwillendheid’. Hier kan bijvoorbeeld sprake van zijn indien de opdrachtgever fraudeert.

Onzekerheid Wet DBA blijft bestaan

Het was al lange tijd duidelijk dat de Wet DBA onbedoelde gevolgen voor de arbeidsmarkt heeft. Opdrachtgevers zijn bang voor fiscale repercussies achteraf, waardoor zij nog maar mondjesmaat ZZP’ers inhuren. ZZP’ers merken op hun beurt dat zij minder opdrachten krijgen. Deze onzekerheid blijft echter onverminderd bestaan, omdat nog steeds niet duidelijk is wat er op 1 januari 2018 gaat gebeuren. Duidelijk is wel dat aanpassing van de wet tijd kost en op het bordje komt van het volgende kabinet. In ieder geval gaat staatssecretaris Wiebes in de komende tijd onderzoeken hoe het onderscheid tussen ‘ondernemerschap’ en ‘dienstbetrekking’ beter kan aansluiten bij de praktijk. 

Meer informatie?

Wilt u weten welke gevolgen de Wet DBA en uitstel van de handhaving van die wet heeft voor u als opdrachtgever of opdrachtnemer? Neem dan gerust contact op met onze advocaten van de sectie Arbeidsrecht.

© 2017 RWV