MENU

Wat hebben tandpasta, zonnebrandcrème, E-boeken en brede scholen met elkaar gemeen? EU recht!
02-12-2016

Recentelijk in het nieuws: bibliotheken mogen E-boeken uitlenen; tandpasta en zonnebrandcrème zijn geneesmiddelen en de gemeente Woerden hoeft geen naheffingsaanslag van ruim twee miljoen te betalen voor nieuwe brede scholen. En dit allemaal ten gevolge van het EU recht. Het EU recht ‘zet' namelijk de Nederlandse regels opzij. 

Verlaagde btw voor “geneesmiddelen” en “onderwijs”

De hoogte van de btw in de verschillende EU lidstaten is weliswaar niet gelijk, maar de systematiek wel. Zo geldt er een verlaagd btw-tarief voor geneesmiddelen en een nul-tarief voor onderwijsinstellingen. De Belastingdienst vond tandpasta en zonnebrandcrème echter geen geneesmiddelen en de brede school, waar meer werd gedaan dan lesgegeven, geen onderwijsinstelling. De belastinginspecteur had daarom het gewone, hoge, btw-tarief van toepassing verklaard op tandpasta, zonnecrème en het gebouw van een brede school.

Volgens het EU recht zijn tandpasta en zonnecrème wel dergelijk geneesmiddelen en de brede school een onderwijsinstelling. De belastinginspecteur werd in het ongelijk gesteld met als gevolg dat er veel minder btw hoefde te worden afgedragen.

Van het verlaagde btw-tarief voor tandpasta en zonnecrème profiteren wij allemaal en het nul-tarief voor de nieuwe brede scholen is een meevaller voor de inwoners van Woerden.

E-boeken zijn ‘gewone’ boeken

Openbare bibliotheken dragen voor het uitlenen van boeken een forfaitair bedrag af aan een stichting. Die stichting verdeelt het vervolgens weer onder de auteurs die de boeken hebben geschreven. De vraag was of dit alleen voor de uitleen van papieren boeken geldt (de auteurs vonden van wel) of ook voor E-boeken? 

De Vereniging van Bibliotheken (VOB) was van mening dat zij boeken mocht uitlenen, ongeacht de vorm (papier of digitaal). Terwijl de Minister een nieuwe landelijke digitale bibliotheek wilde creëren voor het uitlenen van digitale boeken. 

De VOB is naar de rechter gestapt en kreeg gelijk. Volgens de EU rechter is er geen verschil: de regels die voor papieren boeken gelden, zijn ook van toepassing op E-boeken. Dus openbare bibliotheken kunnen deze gewoon uitlenen, en een aparte digitale bibliotheek zal er dus niet komen.

Gemene deler: EU recht

In dit artikel hebben tandpasta, zonnebrandcrème, E-boeken en schoolgebouwen met elkaar gemeen dat er met een beroep op het EU recht, het Nederlandse recht opzij wordt gezet. Het laat zien dat het inroepen van EU recht zich niet hoeft te beperken tot de traditionele gebieden zoals subsidies, heffingen of mededinging. Het speelt eigenlijk overal omdat de EU ondertussen op alle gebieden wel een vinger in de pap heeft.

RWV heeft ruime ervaring met het EU recht en kan antwoord geven op uw specifieke vragen. Neem gerust contact met ons op.

Uitspraak Hoge Raad d.d. 11 november 2016

Uitspraak Hof van Justitie d.d. 10 november 2016

Uitspraak Hoge Raad d.d. 29 mei 2015

Oorspronkelijke auteur: Katja Heede (niet langer werkzaam bij RWV Advocaten)

© 2022 RWV