MENU

Welke regels gelden bij een private aanbesteding?
16-01-2017

Een private partij is niet verplicht om een aanbestedingsprocedure te organiseren. Hij kan er daarentegen wel voor kiezen. In dat geval is sprake van een private aanbesteding. Op een dergelijke aanbesteding zijn de Europese en nationale aanbestedingsregels niet van toepassing.

Moeten de fundamentele beginselen van het aanbestedingsrecht in acht worden genomen bij een private aanbesteding?

In veel gevallen moet de private aanbesteder daarentegen wel het gelijkheids- en het transparantiebeginsel in acht nemen. Dat op grond van de precontractuele maatstaven van redelijkheid en billijkheid. De Hoge Raad heeft in het bekende arrest KLM /CCC overwogen dat dit het geval is als de aanbesteder bij de inschrijvers het vertrouwen heeft gewekt dat hij zou handelen conform het gelijkheidsbeginsel. Het is afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval of een dergelijke verwachting is gewekt. Factoren die hierbij onder meer een rol spelen zijn de hoedanigheid van de partijen en de aanbestedingsvoorwaarden.

Op grond van het beginsel van contractsvrijheid kan de aanbesteder ook de werking van het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel uitsluiten. Het is echter mogelijk dat een dergelijke uitsluiting naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Moet de opdracht wezenlijk worden gewijzigd bij een heraanbesteding?

Een opdrachtgever mag zijn private aanbesteding altijd staken. Ook als fundamentele beginselen van het aanbestedingsrecht van toepassing waren op de private aanbesteding.

Als een opdrachtgever de opdracht opnieuw wil aanbesteden, zal de opdracht wel wezenlijk moeten wijzigen, blijkt uit recente jurisprudentie.

Relevante jurisprudentie:

© 2022 RWV