MENU

Griffiekosten voor incassozaken moeten lager
27-02-2018

'De griffiekosten voor eenvoudige incassozaken moeten omlaag om de toegang tot de onafhankelijke rechter te garanderen'. Dat stelt Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. Omdat de griffierechten hoog zijn - veel hoger dan de werkelijke kosten - leggen bijvoorbeeld zorgverzekeraars en energiebedrijven hun incassozaken voor aan commerciële online geschiloplossers, zoals e-Court. 

Nadelen e-Court ten opzichte van traditionele rechtspraak

  • Altijd online arbitrage;
  • Arbiters (panel van 3) zijn onbekend;
  • Onduidelijk in hoeverre er rekening wordt gehouden met de belangen van schuldenaren;
  • Onduidelijk in hoeverre belangrijke waarden van de rechtspraak worden nageleefd zoals, onafhankelijkheid, onpartijdigheid, rechtsgelijkheid en openbaarheid. Let wel: het Europese Hof van Justitie verplicht de waarborging van consumentenbescherming in arbitrale vonnissen. 

Een procedure bij de kantonrechter kost gemiddeld 500 euro. Bij e-Court betaalt de verliezende partij veel minder. Bakker: ‘Het is van het grootste belang dat de kosten die burgers bij de rechtbank moeten betalen omlaag gaan. Dan wordt het verschil met de prijs voor arbitrage kleiner en kunnen rechtzoekenden tegen vergelijkbare kosten kiezen voor de bescherming van de onafhankelijke en onpartijdige overheidsrechter.’

Een vordering incasseren? Het hoeft niet altijd tot een procedure te leiden

Wij kunnen niets veranderen aan de hoogte van het griffierecht, maar we kunnen wel de kosten in het voortraject zo laag mogelijk voor u houden. Het hoeft namelijk niet altijd tot een procedure te leiden. Sterker nog; op het moment dat u ons inschakelt, starten wij een minnelijke incassoprocedure en proberen wij zonder tussenkomst van de rechter de vordering te innen. Onze kracht zit hem in de persoonlijke benadering in het minnelijke incassotraject en de bemiddeling tussen u en de partij waarmee u onenigheid heeft.

Incassoprocedures zijn bij ons altijd maatwerk. Zo kunt u bijvoorbeeld uw voorkeur aangeven met betrekking tot de 'intensiteit’ van het minnelijke incassotraject.

Minnelijk incassotraject met behoud van klantbehoud

Een vordering op een goede relatie kunnen wij met een mild traject incasseren, waarbij de tone of voice van de brieven vriendelijker is en de debiteur meer ruimte krijgt voordat een gerechtelijke procedure wordt opgestart. Door oog te hebben voor commerciële belangen richten wij ons op een oplossing die resultaat en klantbehoud combineert. Deze aanpak duurt weliswaar langer, maar biedt u wel een oplossing als de debiteur zijn welgemeende afspraken met u niet nakomt.

Iets strenger en kortere doorlooptijd

Bij een normale incassocyclus ligt de nadruk nog steeds op het incasseren in de minnelijke fase, maar de doorlooptijd is korter en de toon strenger. Uit onze ervaring blijkt dat de dreiging met een gerechtelijke procedure een debiteur vaak alsnog tot betaling beweegt. Als tijdens het minnelijke incassotraject geen reactie van uw debiteur komt, of afspraken worden niet nagekomen, dan zullen wij in overleg met u aansturen op gerechtelijke maatregelen. Tijdens het incassoproces krijgt de debiteur meer ruimte door een betalingsregeling aan te gaan waarbij een directe deelbetaling als eis wordt gesteld.

Direct doorpakken

Bij de strenge incassocyclus wordt in een kort minnelijk traject aangestuurd op snelle gerechtelijke acties. Dit kan nodig zijn in verband met uw eigen liquiditeitspositie of wanneer u vermoedt dat uw debiteur op het punt staat om met de noorderzon te vertrekken. Conservatoir beslag is in de regel al mogelijk binnen 24 uur na akkoord van de rechtbank. Zodoende worden aanwezige (bedrijfs)middelen veiliggesteld in afwachting van de procedure. In alle communicatie wordt volledige betaling geëist, zonder uitzondering.

Toch een gerechtelijke procedure om uw vordering te innen?

En lukt het niet binnen de gestelde termijnen uw vordering te incasseren, dan schakelen wij in overleg met u snel over naar de gerechtelijke procedure. Hopelijk binnenkort tegen gunstigere griffierechten. 

Oorspronkelijke auteur: Ton van Hoek (niet langer werkzaam bij RWV Advocaten)

© 2019 RWV