MENU

Debiteur betaalt niet, wat nu?
14-06-2018

Het komt met enige regelmaat voor dat een klant niet (op tijd) betaalt. De vraag is dan: wat nu? Wij zetten de vier belangrijkste stappen voor u uiteen.

Stap 1: Zorg dat uw dossier op orde is

Voordat u toekomt aan één van de volgende stappen, is het van belang dat uw dossier op orde is. Check het dossier op de volgende punten:

  • Ligt er een getekende overeenkomst aan de factuur ten grondslag?
  • Heeft de klant de algemene voorwaarden ontvangen en is hij hiermee akkoord gegaan?
  • Zijn de afspraken in de overeenkomst daadwerkelijk nagekomen?
  • Heeft u voldoende zekerheid dat de klant de factuur in goede orde heeft ontvangen?;
  • Is er correspondentie aanwezig waaruit blijkt dat u eerst heeft geprobeerd om de factuur via de reguliere weg betaald te krijgen?

Stap 2: Aanmaning, WIK-brief, 14-dagenbrief

Betaalt de debiteur de factuur niet op tijd, dan bestaat er de mogelijkheid om een aanmaning naar de debiteur te versturen. Dit kunt u zelf doen of u kunt dit laten doen door een incassobureau (zie stap 3). In deze aanmaning zet u de feiten uiteen en geeft u aan binnen welke termijn de debiteur de factuur alsnog kan betalen.

Extra regels als debiteur consument is

Is de debiteur een consument, dan gelden er extra regels omtrent de aanmaning De aanmaning wordt dan ook wel de zogenaamde “14-dagenbrief” of “WIK-brief” genoemd. Het versturen van de WIK-brief is wettelijk verplicht en u biedt de debiteur hiermee nog 14 dagen de gelegenheid om alsnog de vordering te voldoen. 

Tevens geeft u in de WIK-brief aan dat u na het verstrijken van de 14-dagentermijn aanspraak maakt op incassokosten. Incassokosten zijn de kosten die u als schuldeiser maakt om uw geldvordering te innen. Voor consumenten is de hoogte van deze kosten wettelijk vastgelegd en komen in principe voor rekening van de debiteur, mits dit is aangegeven in de WIK-brief. Het is dus van belang dat u de incassokosten correct vermeld in de brief! Maak hiertoe gebruik van onze rekentool

Let op, de termijn van de WIK-brief start op de dag nadat de brief door de debiteur is ontvangen.

Daarnaast vermeldt u in de WIK-brief welke vervolgstappen u zult nemen op het moment dat de debiteur in gebreke blijft. Het is van belang dat u de gestelde vervolgstappen ook daadwerkelijk zet als de debiteur niet betaalt. 

Wordt de factuur niet binnen de gestelde termijn betaald, dan heeft u tevens recht op wettelijke (niet-handels)rente. Het is van belang dat u deze rente ook opneemt in de WIK-brief.

Wat als de debiteur een ondernemer is?

Is de debiteur een ondernemer, dan bent u niet verplicht een WIK-brief te sturen. In plaats van de wettelijke rente voor consumenten, geldt voor ondernemers de contractuele dan wel wettelijke handelsrente. En met betrekking tot de incassokosten kan het zijn dat u afwijkende afspraken heeft opgenomen in de algemene voorwaarden. 

Stap 3: Inschakelen van een incassobureau

Betaalt de debiteur de factuur ook na de aanmaning of WIK-brief niet, dan kunt u de hulp van een incassobureau inschakelen. Alleen de naam van een incassobureau bovenaan een brief kan er al voor zorgen dat de debiteur overgaat tot betaling van de factuur. Vreemde ogen dwingen nu eenmaal.

Stap 4: De rechter

Het kan voorkomen dat de debiteur, ook na het inschakelen van een incassobureau, weigert om de vordering te voldoen. Op dat moment kunt u ervoor kiezen om een juridische procedure te starten.

Wat kunnen wij voor u betekenen als een debiteur niet betaalt?

RWV Incasso start altijd met een minnelijke incassoprocedure en probeert, zonder tussenkomst van de rechter, de vordering te incasseren. Maar als het moet, schuwen we de rechtbank niet. Onze incassomedewerkers hebben veel ervaring met zowel minnelijke als gerechtelijke incassoprocedures en kunnen u vooraf adviseren over de haalbaarheid en het kosten risico van een zaak. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op.

Oorspronkelijke auteur: Ton van Hoek (niet langer werkzaam bij RWV Advocaten)

© 2019 RWV