MENU

Kabinet pakt schuldproblematiek in Nederland aan
20-07-2018

In Nederland kampen momenteel bijna 1,4 miljoen huishoudens met forse schulden. Bij meer dan de helft van de gevallen gaat het zelfs om (zeer) risicovolle schulden. Opvallend is dat de meeste van deze huishoudens “onzichtbaar” zijn. Slechts een kleine 200.000 huishoudens zijn bekend bij de gemeente en schuldhulporganisaties. Daarnaast loopt 1 op de 5 huishoudens het risico om met problematische schulden te maken te krijgen. Het wordt tijd om iets aan deze schuldenproblematiek te doen, maar wat?

Aandacht van kabinet voor schuldhulpverlening

Ook het kabinet spreekt van een groot maatschappelijk probleem met betrekking tot de schulden bij de Nederlandse huishoudens. Vooral de omvang van de schuldenproblematiek en de impact daarvan op de mensen baart het kabinet zorgen. Schulden kunnen zorgen voor stress, gezondheidsproblemen, relatieproblemen en vaak ook weer voor andere financiële problemen. Ook het vinden en behouden van werk wordt bemoeilijkt door het hebben van schulden. Staatssecretaris Tamara van Ark wijst daarnaast naar het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau waaruit blijkt dat mensen met schulden vaker in aanraking komen met Justitie.

Actieplan kabinet doelt op verminderen van problematische schulden bij particulieren

Het kabinet wil daarom de komende periode door middel van uitgebreide maatregelen de schuldenproblematiek in Nederland aanpakken. Het kabinet zal hierbij samenwerken met verschillende instanties. Deze brede aanpak heeft primair als doel het voorkomen en het verminderen van problematische schulden, aldus Staatssecretaris Van Ark in een brief aan de Tweede Kamer. Het plan van het kabinet bestaat in beginsel uit drie actielijnen:

  • Problematische schulden voorkomen: preventie en vroegsignalering;
  • Ontzorgen en ondersteunen;
  • Zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde incasso.

Overheidsinstanties helpen bij verminderen schulden particulier

Het plan bestaat verder uit diverse maatregelen en verschillende wetstrajecten. Het kabinet zoekt bij de aanpak van de schuldenproblematiek naar een balans tussen de belangen van de schuldenaar en die van de schuldeiser, waarbij ook het maatschappelijk belang niet uit het oog wordt verloren. Zo wordt bijvoorbeeld het gespreid aflossen van verkeersboetes vanaf 75 euro mogelijk en wordt er onderzocht of het minimumbedrag van 40 euro aan incassokosten bij kleine vorderingen verlaagd kan worden voor mensen die in de schulden zitten. Daarnaast start er dit jaar een experiment met een schuldenrechter, die alle zaken van een schuldenaar in één keer zal gaan behandelen.

Maatschappelijk verantwoord incasseren bij schuldhulpverlening

Daarnaast vindt Van Ark dat mensen met forse schulden beter beschermd en ondersteund moeten worden. Hulp kan onder andere worden gezocht bij de schuldhulpverlening. Ook het bestaansminimum van schuldenaren moet volgens het kabinet beter beschermd worden. Om die reden volgt voor de zomer nog de consultatie van het wetsvoorstel waarin onder andere wordt geregeld dat mensen bij beslag op hun bankrekening nog voldoende geld overhouden om van te leven. Het bestaansminimum wordt ook beschermd door ervoor te zorgen dat schuldeisers schulden op een zorgvuldige manier incasseren. De schuldenaar moet immers te allen tijde in zijn levensonderhoud kunnen voorzien. Er wordt dus meer aandacht besteed aan maatschappelijk verantwoord incasseren.

Wat is maatschappelijk verantwoord incasseren?

Maatschappelijk verantwoord incasseren is niets meer dan iemand die schulden heeft op een fatsoenlijke manier benaderen om die schulden op een verantwoorde manier te innen. Met maatschappelijk verantwoord incasseren kunnen een hoop juridische problemen en extra kosten bespaard worden. Een goede manier van incasseren kan de economische schade van wanbetaling namelijk flink beperken. Door een betere samenwerking tussen schuldeiser en schuldenaar, kan een betalingsregeling immers sneller tot stand komen waardoor de schulden minder hoog oplopen.
Bij een maatschappelijk verantwoord incassotraject wordt er door overleg met de schuldenaar naar een oplossing gezocht, zonder tussenkomst van een rechter of gerechtsdeurwaarder. Hierbij worden niet alleen torenhoge proceskosten, maar ook mogelijke beslagkosten voorkomen.

Uitleg over maatschappelijk verantwoord incasseren?

Bekijk ons eerdere artikel over dit onderwerp of neem gerust contact op met mij. 

Oorspronkelijke auteur: Ton van Hoek (niet langer werkzaam bij RWV Advocaten)

© 2019 RWV