MENU

Maatschappelijk verantwoord incasseren
19-07-2018

Maatschappelijk verantwoord incasseren: het is een term die men tegenwoordig steeds vaker hoort. De behoefte lijkt te zijn verschoven van het incasseren van vorderingen naar het voorkomen van onbetaalde facturen. Hoe werkt een maatschappelijk verantwoord incassotraject en wat zijn bij dit traject de belangrijkste aandachtspunten?

Niet kunnen betalen versus niet willen betalen

Van belang is dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de klanten die niet kunnen betalen en de klanten die niet willen betalen. De groep mensen die niet wil betalen, zal streng maar gerechtvaardigd aangepakt moeten worden. Hierbij heeft maatschappelijk verantwoord incasseren minder tot geen effect. Maatschappelijk verantwoord incasseren heeft voornamelijk effect bij de groep mensen die niet kan, maar wel wil betalen.

Belang van sociaal maatschappelijk verantwoord incasseren

Tegenwoordig staat een maatschappelijk verantwoorde manier van incasseren centraal bij steeds meer incassobureaus. Schuldeisers willen namelijk steeds vaker dat hun klanten op een vriendelijke en correcte wijze worden benaderd.

Bij maatschappelijk verantwoord incasseren ligt de nadruk voornamelijk op een sociale, klantgerichte en persoonlijke aanpak. Het doel hiervan is de kwaliteit, integriteit en de consumentenbescherming bij incassogeschillen te vergroten.

Vier aandachtspunten bij een maatschappelijk verantwoord incassotraject

Hieronder zetten wij de vier belangrijkste aandachtspunten bij een maatschappelijk verantwoord incassotraject, op basis van onze ervaringen, voor u uiteen:

  1. Klantgericht en persoonlijk contact met de klant. Een persoonlijke, telefonische benadering bevordert een goede relatie met de klant. Op deze manier is het makkelijker om de reden van de non-betaling te achterhalen en gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. Daarnaast kan het voor schuldeisers wenselijk zijn om de klant te behouden. Een klantgerichte benadering draagt hieraan bij. Iedere klant telt, dus ook de klant met een betalingsachterstand.

  2. Respect. Meestal heeft een klant een reden waarom hij niet betaald. Ga respectvol om met de reden, dreig niet direct met juridische stappen indien dat niet nodig is. Bij dit punt staat de uitspraak “behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden” centraal. Door de klant op een respectvolle manier te benaderen en te behandelen, zal er in zulke situaties meer bereikt kunnen worden. 

  3. Openheid. Vertel de klant hoe het incassotraject werkt, wat de vordering is en hoe cliënt het wilt oplossen. Hierdoor komt de klant niet voor verassingen te staan en zal de klant sneller bereid zijn mee te werken aan het traject. Openheid zorgt voor eerlijkheid.

  4. Denk met de klant mee. Kan de schuldeiser het bedrag niet in één keer betalen? Denk dan mee en zoek samen naar een passende oplossing. Denk bijvoorbeeld aan betalen in termijnen of verschuif de betalingstermijn naar een datum na uitbetaling van bijvoorbeeld het salaris. In ieder geval dient het bestaansminimum van de klant gewaarborgd te zijn: de schuldenaar dient voldoende geld over te houden om van te leven.

Meer weten over sociaal maatschappelijk ondernemen en incasseren?

Heeft u een vordering welke u op een maatschappelijk verantwoorde manier wilt innen? Neemt u dan gerust contact op met mij. 

Oorspronkelijke auteur: Ton van Hoek (niet langer werkzaam bij RWV Advocaten)

© 2019 RWV