MENU

Worden verschillende bestuursorganen als verschillende schuldeisers gezien bij een faillissementsaanvraag?
07-11-2018

Een ministerie had een bestuurlijke boete uitgevaardigd en vroeg na uitblijven van betaling het faillissement aan. Als steunvordering werd een vordering van een ander bestuursorgaan opgevoerd, namelijk een vordering van de Belastingdienst. Dat moest voldoende zijn om het faillissement aan te vragen, toch? Nee! Twee of meer bestuursorganen vormen geen pluraliteit.

Wat is pluraliteit?

In mijn artikel ‘Pluraliteit bij de faillissementsaanvraag’ leg ik uit dat voor een faillietverklaring twee belangrijke voorwaarden gelden: de aanvrager moet een vordering hebben en de schuldenaar moet hebben opgehouden te betalen. Voor dit laatste is nodig dat er meer dan één schuldeiser is. Pluraliteit genoemd.

De Staat der Nederlanden betoogde aan het pluraliteitsvereiste te voldoen. Zij meende dat bestuursorganen zoals ministeries en de Belastingdienst verschillende schuldeisers zijn, net als bijvoorbeeld dochtervennootschappen in een concern. Daarnaast verwees de Staat naar het bestuursrecht, waarin bestuursorganen als verschillende rechtssubjecten worden beschouwd. 

In het faillissementsrecht wordt pluraliteit beoordeeld aan de hand van privaatrechtelijk rechtssubjecten

Het faillissementsrecht is privaatrecht en op basis hiervan wordt beoordeeld of de verschillende schuldeisers aparte (privaatrechtelijke) rechtssubjecten zijn. Aangezien de Staat het (enige) rechtssubject is waar bestuursorganen onderdeel van uitmaken, maar geen zelfstandige dragers van rechten en plichten zijn, vormen twee of meer bestuursorganen dus geen pluraliteit. Ook niet als die bestuursorganen organisatorisch, budgettair of begrotingstechnisch in verregaande mate zelfstandig zijn.

Staat is een enkele schuldeiser

Voor de aanvraag van het faillissement heeft de Staat dus een twee of meerdere externe vorderingen nodig die onbetaald blijven. En uit mijn eerdere bijdrage blijkt dat zelfs dan nog succesvolle verweren mogelijk zijn. 

Meer weten over pluraliteit en andere voorwaarden voor een faillissementsaanvraag?

Wilt u een faillissement aanvragen of zich juist verweren tegen een faillissementsaanvraag, wij kunnen de haalbaarheid aan de hand van de voorwaarden inschatten en u adviseren. Neem gerust contact op met mij of een van de overige insolventierechtadvocaten

Gerelateerde uitspraak: Hoge Raad 26 oktober 2018 

© 2019 RWV