MENU
KYC, CDD

Mijn bank spreekt over KYC en CDD, wat is het verschil?
19-08-2019

CDD wordt vaak in één adem genoemd met KYC, omdat beide onderdelen in elkaar overlopen. Het belangrijkste verschil tussen beide is echter dat de bank een KYC-onderzoek uitvoert vóórdat zij de relatie met u aangaat. Een CDD-onderzoek eindigt niet nadat u bent geïdentificeerd. U wordt voortdurend gemonitord.

Het KYC-principe: wat is het?

‘KYC’ staat voor Know Your Customer (letterlijk ‘ken je klant’). Een financiële instelling, zoals een bank, moet onderzoek doen naar (potentiële) cliënten. Het doel hiervan is dat de bank moet weten met wie zij zaken gaat doen, om te voorkomen dat haar diensten worden misbruikt, bijvoorbeeld voor witwaspraktijken.

Het CDD-onderzoek: wat houdt het in?

‘CDD’ staat voor Customer Due Diligence (cliëntenonderzoek met ‘gepaste zorgvuldigheid’). Dit onderzoek bestaat uit drie stappen. De bank moet u:

  1. identificeren en uw identiteit verifiëren;
  2. accepteren of afwijzen;
  3. indien geaccepteerd, doorlopend controleren.

Meer weten over KYC of CDD? Bezoek onze website of neem contact op met het KYB-team!

Check onze website voor meer informatie en publicaties over KYC of CDD, of neem contact op met het KYB-team. Zij adviseert en zo nodig procedeert (desnoods met een kort geding) over zaken waarin klantrelaties op initiatief en door (eenzijdig) toedoen van de bank zijn beëindigd. 

© 2019 RWV