MENU
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud, Bbz-regeling, BMKB-regeling

Update! De overheid komt met aanvullende economische maatregelen voor ondernemers getroffen door coronavirus
24-03-2020

Vorige week schreven wij in een artikel al over de noodsteun die de overheid biedt aan ondernemers die getroffen zijn of worden door het coronavirus. Inmiddels heeft de overheid een deel van deze maatregelen aangepast, vervangen of aangevuld. De maatregelen dienen de banen en de inkomens van werknemers te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers en ondernemers enigszins op te vangen. Wij praten u bij over deze nieuwe uitzonderlijke economische maatregelen.

Nieuwe tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) in plaats van de regeling Werktijdverkorting (wtv)

De regeling Werktijdverkorting (wtv) bleek niet geschikt voor het opvangen van de ingrijpende gevolgen van het coronavirus. Minister Koolmees maakte daarom dinsdag 17 maart bekend dat de wtv per direct werd ingetrokken. Daarvoor in de plaats is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) gekomen.

Bbz-regeling voor zzp’ers

Als zzp’er kunt u geen gebruik maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. U kunt als zelfstandige wel, op grond van Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), voor een periode van drie maanden aanvullende ondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze regeling vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum en u hoeft de vergoeding niet terug te betalen. Ondersteuning via deze regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tegen een verlaagd rentepercentage.

(Na verzoek) uitstel van betaling belastingen en verlaging boetes

U kunt als ondernemer daarnaast uitstel van betaling van belasting aanvragen voor inkomsten-, omzet-, loon- en vennootschapsbelasting. Bewijs van (omzet)schade hoeft voorlopig niet te worden aangeleverd. Daarbij heeft de Belastingdienst aangegeven dat u eventuele verzuimboetes niet hoeft te betalen en dat de invorderingsrente – die normaal gesproken gaat lopen na het verstrijken van de betalingstermijn – wordt verminderd tot (circa) 0%.

Verruiming Garantie Ondernemingsfinanciering en BMKB

Als ondernemer (MKB-ondernemingen en grote bedrijven), kunt u, nu u door de coronacrisis waarschijnlijk moeite heeft om een banklening en een bankgarantie te verkrijgen, gebruik maken van de regeling ‘Garantie Ondernemingsfinanciering’. De overheid geeft op bankleningen en bankgaranties een borgstelling af tot 50%, waarbij het maximum per onderneming tijdelijk wordt verruimd naar 150 miljoen euro. Daarnaast stelt het kabinet voor om het totale garantieplatform van deze regeling (tijdelijk) te verhogen naar 1,5 miljard euro. Uiteraard is het  aan de kredietverstrekker om te bepalen óf u (extra) krediet krijgt en onder welke (rente)voorwaarden dit gebeurt. De garantstelling van de overheid zal daarbij echter helpen.

Naast de Garantie Ondernemingsfinanciering kan ook de verruiming van de BMBK regeling hulp bieden. Met deze regeling biedt de overheid u als MKB-ondernemer met maximaal 250 werknemers en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen een borgstelling voor 90% van een deel van 75% op bankleningen en bankgaranties. Heeft u een kredietbehoefte van meer dan € 266.667,00, dan staat het BMKB ‘slechts’ garant voor (90% van) maximaal de helft van de (extra) kredietverstrekking. Daarnaast is het maximum van het BMKB-krediet verhoogd tot 1,5 miljoen euro. Wederom is het echter aan de kredietverstrekker om te bepalen óf die voldoende perspectief in uw bedrijfsactiviteiten ziet, om al dan niet financiering te verstrekken.

Tijdelijke pauzering rente- en aflossingsverplichtingen

Ook hebben vijf banken (ABN Amro, Rabobank, ING, Triodos en de Volksbank) besloten om bij ‘gezonde bedrijven’ met een financiering tot 2,5 miljoen euro gedurende zes maanden af te zien van aflossingen en rentebetalingen. Voor grotere financieringen geldt dit niet en moeten individuele afspraken worden gemaakt.

Rentekorting microkredieten kleine en startende ondernemers via Qredits

Bent u een kleine of startende ondernemer en heeft u een financiering bij Qredits? In het licht van de coronacrisis heeft ook Qredits besloten gedurende zes maanden uitstel van aflossing en rentebetaling aan te bieden, waarbij de rente overigens ook verlaagd wordt naar (circa) 2%.

Tijdelijk uitstel van betaling waterschapsbelasting

Ook bij de meeste waterschappen kunt u uitstel van betaling krijgen, meestal voor drie tot zes maanden.

Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Ondernemers in de land- en tuinbouwsector worden door de overheid, met ingang van 18 maart 2020, tegemoet gekomen door een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL) aan te bieden.

Het eventueel (tijdelijke) stopzetten en/of intrekken van toeristenbelasting

Het kabinet treedt op korte termijn in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over het eventueel (tijdelijk) stopzetten van gemeentelijke/lokale belastingen – specifiek toeristenbelasting – en het intrekken van de al opgelegde aanslagen.

Compensatieregeling getroffen sectoren

Bent u ondernemer in bijvoorbeeld de horeca-, de reissector of in een andere sector die het zwaarst getroffen wordt door het coronavirus? Het kabinet heeft aangegeven (direct) 4.000 euro compensatie voor u beschikbaar te stellen.

Daarnaast is het kabinet bezig met een algehele compensatieregeling (achteraf). Deze compensatieregeling wordt zo spoedig mogelijk ter beoordeling voorgelegd aan de Europese Commissie, vanwege een mogelijke tegenstrijdigheid met het verbod op staatssteun.

Vragen over de gevolgen van het coronavirus voor uw onderneming?

Heeft u als gevolg van het coronavirus te kampen met financiële problemen en vraagt u zich af hoe u hier het best mee om kunt gaan? Neem dan contact op met mij of onze Coronavirus Helpdesk. Wij helpen u graag verder.

© 2021 RWV