MENU

Klachten- en geschillenregeling

RWV Advocaten neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De klachtenregeling kunt u hieronder downloaden. De klachtenregeling beschrijft de interne klachtenprocedure. Deze procedure houdt in dat u uw klachten aan de klachtfunctionaris kenbaar maakt. De klachtfunctionaris is degene die door RWV is belast met de behandeling van de klacht en die niet betrokken is geweest bij de behandeling van de zaak. In de meeste gevallen is dit de kantoordirecteur.

Slaagt de klachtfunctionaris er niet in uw klachten te verhelpen dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van deze opdracht, inclusief alle declaratiegeschillen worden door deze commissie beslecht overeenkomstig een eigen reglement. Het reglement ligt ter inzage op kantoor.

Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet dat reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door het kantoor wendt tot de gewone rechter.

Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de commissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing.

Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het reglement in arbitrage. 

Download hier de Klachtenregeling van RWV Advocaten.


Om bovenstaand(e) bestand(en) te kunnen bekijken kunt u de Adobe Acrobat Reader gebruiken. Deze is gratis te downloaden van de Adobe website.

© 2021 RWV