MENU

Agrarische subsidies

De nationale overheid en de EU proberen de agrarische markt te stimuleren door subsidies toe te kennen aan ondernemers. U als agrarische ondernemer kunt voor  investeringen en diensten een subsidie krijgen.

Subsidievoorwaarden

Bij het aanvragen of het vaststellen van de subsidie kunt u te maken krijgen met juridische problemen. U heeft bijvoorbeeld uw subsidie aanvraag niet goed ingevuld of u heeft na de toekenning van de subsidie niet voldaan aan de subsidievoorwaarden. Wat moet u dan doen? Dan kunt u een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan in dienen en hierna een beroepschrift bij de rechter. Wat moet u in dit bezwaarschrift of beroepschrift schrijven? Over deze vragen kunnen de agrarische advocaten van RWV u adviseren of zij kunnen voor u het bezwaar of beroepschrift schrijven.

© 2021 RWV