MENU

Ambtenarenrecht

Een vak apart

De verhouding tussen de ambtenaar en zijn werkgever is in juridisch opzicht een bijzondere.
Een eigen procesrecht met bezwaar en beroep en veelal specifieke constant wijzigende regeltjes beheersen de aanstelling van de ambtenaar.

Het ambtenarenrecht is breder dan vaak wordt gedacht. Ieder die is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn is ambtenaar, of dat nu is bij de rijksoverheid of een gemeente, of bij een Universitair Medisch Centrum.

Alertheid is geboden!

Door de vaak complexe regelgeving en door het op de ambtenaar toepasselijke procesrecht is alertheid geboden. Niet tijdig bezwaar indienen tegen een slechte beoordeling betekent bijvoorbeeld dat daarmee in het personeelsdossier vastligt dat niet goed is gefunctioneerd.
De juiste stappen nemen op het juiste moment is in het ambtenarenrecht essentieel.

Wat doen wij?

RWV Advocaten biedt zowel de ambtenaar als diens werkgever deskundige advisering.
Waar nodig procederen wij over de rechtspositie van de ambtenaar, afvloeiing, ziekte, schorsing en ontslag, arbeidsconflicten, aansprakelijkheid, integriteit, besluitvormingsprocedures, processtrategieën, medezeggenschap en sociale zekerheid. Nauw overleg met de klant ter bepaling van de strategie en het gewenste resultaat staat daarbij hoog in het vaandel.

Een dynamische zaak

Ambtenarenrecht is in alle opzichten een dynamische zaak die een passende aanpak vereist. RWV Advocaten biedt u die aanpak.

© 2017 RWV