MENU

Wet werk en zekerheid Wwz

Rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt en het ontslagrecht wordt eerlijker en eenvoudiger

De sociale partners hebben op 11 april 2013 een Sociaal Akkoord bereikt dat door het kabinet is omarmd. De sociale partners willen het gebruik van flexibele arbeidsrelaties aan banden leggen en de bescherming van de werknemers vergroten. Met de Wet werk en zekerheid (Wwz), die op 10 juni 2014 is aangenomen door de Eerste Kamer, wil de wetgever een oneigenlijk gebruik van de ‘driehoeksrelaties’ tegengaan en investeren in employability en scholing van flexibele werknemers. Een deel van de Wwz is per 1 januari 2015 in werking getreden en een deel per 1 juli 2015, waaronder het nieuwe ontslagrecht. 

Ontslagrecht sneller, goedkoper en eerlijker 

De Wwz heeft tot doel het ontslagrecht sneller, goedkoper en eerlijker te maken, de rechtspositie van flexwerkers te versterken en de WW erop gericht te laten zijn mensen weer snel aan het werk te krijgen. Het is voor het arbeidsrecht de meest ingrijpende wijziging sinds de 50'er jaren. 

Wetsvoorstel gunstig voor arbeidsmarkt? 

Het kabinet verwacht dat de wijzigingen een gunstig effect zullen hebben voor het functioneren van de arbeidsmarkt. Of dat ook daadwerkelijk het geval is en of de beoogde doelstellingen ook gerealiseerd gaan worden is de vraag. Maar dat de eerste veranderingen het ontslagrecht op 1 juli 2015 ingrijpend heeft gewijzigd is zeker. 

© 2019 RWV