MENU

Wet werk en zekerheid - WWZ

Rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt en het ontslagrecht wordt eerlijker en eenvoudiger

De sociale partners hebben op 11 april 2013 een Sociaal Akkoord bereikt dat door het kabinet is omarmd. De sociale partners willen het gebruik van flexibele arbeidsrelaties aan banden leggen en de bescherming van de werknemers vergroten. Met de Wet werk en zekerheid (Wwz), die op 10 juni 2014 is aangenomen door de Eerste Kamer, wil de wetgever een oneigenlijk gebruik van de ‘driehoeksrelaties’ tegengaan en investeren in employability en scholing van flexibele werknemers. Een deel van de Wwz is per 1 januari 2015 in werking getreden en een deel per 1 juli 2015, waaronder het nieuwe ontslagrecht. 

Ontslagrecht sneller, goedkoper en eerlijker 

De Wwz heeft tot doel het ontslagrecht sneller, goedkoper en eerlijker te maken, de rechtspositie van flexwerkers te versterken en de WW erop gericht te laten zijn mensen weer snel aan het werk te krijgen. Het is voor het arbeidsrecht de meest ingrijpende wijziging sinds de 50'er jaren. 

Wetsvoorstel gunstig voor arbeidsmarkt? 

Het kabinet verwacht dat de wijzigingen een gunstig effect zullen hebben voor het functioneren van de arbeidsmarkt. Of dat ook daadwerkelijk het geval is en of de beoogde doelstellingen ook gerealiseerd gaan worden is de vraag. Maar dat de eerste veranderingen het ontslagrecht op 1 juli 2015 ingrijpend heeft gewijzigd is zeker. 

Per 1 januari 2020: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Deze wet brengt ingrijpende wijzigingen met zich mee, zeker voor u als werkgever. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Doel van de WAB

De wijzigingen in het arbeidsrecht hebben enerzijds tot doel om de negatieve effecten van flexibele arbeid (onder andere onzekerheid over werk en inkomen) te beperken en anderzijds het aantrekkelijker te maken voor u als werkgever om werknemers een vast contract aan te bieden.

Om dit te bewerkstelligen worden de regels omtrent flexibele arbeid en ontslagrecht herzien. Al met al is de insteek van de WAB om een nieuwe balans te creëren tussen zekerheid en kansen op de arbeidsmarkt.

Wat gaat er veranderen?  

Het is belangrijk dat u als werkgever op de hoogte bent van de WAB. Er gaat namelijk het nodige veranderen, al is het aantal veranderingen te overzien. Hieronder leest u een korte samenvatting van de veranderingen. De uitgebreide uitleg vindt u in ons whitepaper: Wat?! De WAB? 

Whitepaper WAB
© 2022 RWV