MENU

Erfrecht

Bij het overlijden van een familielid krijgt u te maken met erfrecht. Als nabestaande wordt u hier ongewild mee geconfronteerd. Het gebeurt helaas nog regelmatig dat een nalatenschap voor conflicten tussen erfgenamen zorgt. In een periode vol emoties staan wij u bij in de juridische afwikkeling van de nalatenschap.

Hoe verloopt de afwikkeling van een nalatenschap?

Een nalatenschap is het vermogen dat de overledene achterlaat en dat volgens het erfrecht onder de erfgenamen moet worden verdeeld. Als er geen testament is opgesteld, dan regelt de wet wie er erft en hoeveel zij erven. De afwikkeling van een nalatenschap verloopt in stappen.

  1. Is er een testament
  2. Wat is uw juridische positie?
  3. Erfenis (beneficair) aanvaarden of verwerpen
  4. Is er sprake van een wettelijke verdeling?
  5. Is er een executeur aangesteld?

Download ons ‘Stappenplan nalatenschap: Wat te doen bij overlijden?’

Download ons stappenplan voor een uitgebreide beschrijving van deze stappen.

Nalatenschapsmediation

In het erfrecht zijn de verschillende partijen doorgaans familieleden van elkaar en is er vaak de voorkeur om niet in een gerechtelijke procedure terecht te komen. Bovendien liggen in het erfrecht vaak achterliggende (emotionele) problemen ten grondslag aan het (juridisch) conflict. Een minnelijke regeling heeft dan ook doorgaans de voorkeur boven een uitspraak van de rechter.

Nalatenschapsmediation kan u helpen om het conflict in goede banen te leiden en alle erfgenamenop één lijn te krijgen. U voorkomt tevens een dure en tijdrovende gang naar de rechter. Onze erfrecht advocaten kunnen u als nalatenschapsmediator bijstaan in uw erfrechtgeschillen.

Als nalatenschapsmediator zijn wij een neutrale partij. Wij treden niet op voor één erfgenaam, maar proberen alle erfgenamen met elkaar tot een overeenkomst te laten komen. Wij helpen de erfgenamen om de impasse rond de nalatenschap te doorbreken, het conflict te de-escaleren en tot een eerlijke verdeling te komen. Tijdens de mediaton is er veel aandacht voor de achterliggende (emotionele) problemen en onderlinge verhoudingen, terwijl het in gerechtelijke procedures vaak alleen om het juridische topje van de ijsberg gaat. Op deze manier proberen wij steeds zoveel mogelijk om in overleg met alle erfgenamen tot een respectvolle afwikkeling van de nalatenschap te komen.

Procederen over de nalatenschap

Als uw situatie niet geschikt is voor nalatenschapsmediation kunnen onze erfrecht advocaten u voorzien van deskundig juridisch advies en u, als dit noodzakelijk is, in de gerechtelijke procedure begeleiden. Wij behartigen uw belangen in de procedure om een goede uitspraak van de rechter te krijgen.

Internationaal erfrecht

Ieder land heeft zijn eigen regels omtrent het erfrecht. Deze verschillen vaak van het Nederlandse erfrecht. Wanneer zich een internationale erfrechtelijke kwestie voordoet, dient u zich af te vragen welke rechter bevoegd is om te oordelen over deze kwestie en welk recht toegepast moet worden. Nederland maakt zijn eigen regels over wanneer een Nederlandse rechter bevoegd zou zijn en welk recht hij moet toepassen. Dit kan tot problemen leiden. Om problemen te voorkomen sluiten landen hieromtrent verdragen. Zo ook voor het erfrecht. Het Haags Erfrechtverdrag regelt welk recht van toepassing is op uw erfrechtelijke kwestie. De Europese Erfrechtverordening regelt zowel de bevoegdheid van de rechter als het toepasselijk recht. 

Wat kunnen onze erfrecht advocaten nog meer voor u betekenen? 

Onze erfrecht advocaten staan voor u klaar met deskundig advies over het erfrecht. Of het nu gaat om:

  • eerder gedane schenkingen,
  • giften,
  • het overnemen van de onderneming door een van de erfgenamen of
  • een ander erfrechtelijk geschil.

Ook als er (nog) geen sprake is van een geschil, kunnen wij u uiteraard adviseren over uw rechten en plichten in een nalatenschap en de juridische implicaties voor u van het zijn van erfgenaam.

© 2021 RWV