MENU

Alimentatie (buiten huwelijk)

Kinderalimentatie

Ouders hebben te allen tijde een financiële verantwoordelijkheid ten opzichte van hun kinderen. Dit geldt dus ook als het kind niet uit het huwelijk of een geregistreerd partnerschap is geboren. Ook de biologische vader die het kind niet heeft erkend, heeft de verantwoordelijkheid om bij te dragen in de kosten van opvoeding en verzorging van een kind. Het hangt van de specifieke omstandigheden van het geval af welke bijdrage redelijk en in overeenstemming met de behoefte van het kind is. Onze specialisten adviseren u hier graag over.

Partneralimentatie

Partners die niet gehuwd zijn geweest of geregistreerd partnerschap hebben gehad, hebben geen wettelijke verplichting om bij te dragen in elkaars kosten van levensonderhoud. Desalniettemin kunnen zij wel een morele verplichting voelen en wensen dat toch een bijdrage wordt vastgelegd. Ook komt het voor dat in een samenlevingsovereenkomst de verplichting tot het na het uit elkaar gaan bijdragen in het levensonderhoud van de minstverdienende partner wordt opgenomen. Onze advocaten kunnen u informeren over de mogelijkheden en de fiscale consequenties.

Als een huwelijk of geregistreerd partnerschap geëindigd is en als gevolg daarvan een partneralimentatie is vastgesteld, kan het zijn dat door gewijzigde omstandigheden daar later wijziging in moet komen. De een is meer gaan verdienen of de ander juist minder, of er zijn nog andere omstandigheden gewijzigd die met zich meebrengen dat de eerdere alimentatie niet meer redelijk is. Dan kan wijziging verzocht worden aan de rechter als u er onderling niet uit komt. Ook in dergelijke gevallen staan wij u graag en kundig bij. Eerst in het overleg met de gewezen partner en zo nodig ook in een procedure.

© 2020 RWV