MENU
Kinderontvoering

Kinderontvoering (internationale zaken)

Kinderen die na een vakantie met een van de ouders niet meer thuiskomen of na een bezoek aan een ouder verdwijnen. De cijfers liegen er niet om: kinderontvoering gebeurt steeds vaker. 

Nederland is aangesloten bij een aantal verdragen op het gebied van kinderontvoering. Het uitgangspunt van al deze verdragen is dat een kind dat tegen de wil van de andere gezaghebbende ouder in naar een ander land wordt gebracht terug moet naar het land waar het voor de zogeheten ongeoorloofde overbrenging woonde. Vaak is het niet duidelijk hoe precies het gezag geregeld was ten tijde van de ontvoering. Ook moet uitgezocht worden of het land waar het kind naar toe is gebracht aangesloten is bij een van de kinderontvoeringsverdragen. Is dit niet het geval, dan kan het moeilijk zijn het kind terug te halen.

Wat kunnen onze advocaten familierecht voor u betekenen als uw kind ontvoerd is?

Onze advocaten familierecht kunnen u adviseren en bijstaan in een procedure. Ook hebben wij contacten met internationale organisaties, zodat wij makkelijk contact kunnen leggen met buitenlandse advocaten om te bespreken hoe het gezagsrecht in het betreffende land geregeld is.

© 2021 RWV