MENU

Gezag en omgang

Gedurende een huwelijk hebben ouders samen het ouderlijk gezag over hun kinderen. Na de scheiding blijft het gezamenlijk gezag in principe voortbestaan. Voor uit een samenleving geboren kinderen moet het gezamenlijk gezag apart geregeld worden. Gezamenlijk gezag houdt in dat de ouders samen de verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding en verzorging van een kind. Zij moeten hier over ook met elkaar overleggen als zij uit elkaar zijn. Wat zij hierover afspreken kan neergelegd worden in een ouderschapsplan. Onze echtscheidingsadvocaten kunnen u als ouders hierin begeleiden. 

Ook kunnen ouders een onoverbrugbaar meningsverschil hebben over de invulling van het gezag. In dat geval kan bemiddeling door of een uitspraak van de rechter worden verzocht. Ook daarbij kunnen onze echtscheidingsadvocaten u bijstaan.

Ieder kind heeft recht op contact met beide ouders. Dat staat los van hoe het gezag geregeld is. Ook een ouder die geen gezag heeft over zijn of haar kind, heeft wel recht op en de verplichting tot omgang met het kind. Afspraken over hoe de zorg voor de kinderen geregeld wordt na het uit elkaar gaan kunnen vastgelegd worden in een ouderschapsplan.

Gezag en omgang (buiten huwelijk)

Ook als u niet gehuwd bent (geweest) of geen geregistreerd partnerschap heeft gesloten, kunt u te maken krijgen met de kwesties gezag en omgang. Lees hier meer over gezag en omgang buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Mediation iets voor u?

De echtscheidingsadvocaten van RWV Advocaten zijn warm voorstander van mediation en zullen dan ook graag ouders via die weg helpen bij het herstellen van het vertrouwen over en weer (indien nodig) en het tot stand brengen van een regeling waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden. De belangen van de betrokken kinderen staan altijd voorop, maar ook wordt natuurlijk gekeken naar wat praktisch is voor de ouders.

Lukt het niet om afspraken te maken via mediation of anderszins, dan kan via een procedure bij de rechtbank een regeling verzocht worden. Dit kan ook als een bestaande regeling gewijzigd moet worden in verband met veranderde omstandigheden.

Welke weg ook bewandeld moet worden, onze echtscheidingsadvocaten kunnen u voorzien van deskundige juridische ondersteuning.

Download ons Stappenplan scheiding

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven, maar is ook de start van een nieuw bestaan. Om een nieuwe start te kunnen maken, is het belangrijk om de relatie op verantwoorde wijze af te sluiten. Zonder goed einde immers geen goed begin. Daarom voor u een stappenplan om uw relatie stap voor stap af te sluiten. 

Gezag en omgang, stappenplan scheiding
© 2021 RWV